Samen slimmer, samen sterker

Handreiking voor zelforganisaties van rampgetroffenen
Getroffenen van rampen bevinden zich niet zelden in een kwetsbare positie. Zij verenigen zich vaak snel na een ramp. Binnen belangenverenigingen en lotgenotengroepen vinden zij erkenning voor hun problemen en een antwoord op allerlei praktische zaken.

Juist door deze uitwisseling van informatie en ervaring met andere getroffenen worden hun zelfredzaamheid en veerkracht vergroot. Echter, na iedere ramp lijkt het alsof het wiel opnieuw moet worden uitgevonden bij het opzetten van een dergelijke organisatie. Praktische zaken, juridische aangelegenheden en valkuilen zitten in hoofden van mensen maar staan nergens beschreven. Hierdoor gaan kostbare energie en tijd verloren.

De handreiking 'Samen slimmer, samen sterker' biedt ondersteuning bij het opzetten, het in stand houden en het afbouwen van een belangenvereniging/lotgenotengroep.

De handreiking is voor bestaande en toekomstige belangenverenigingen/ lotgenotengroepen en professionals die werkzaam zijn in de nafase van rampen.

Auteurs Imkje Cancrinus, Josée Netten
Contactpersoon Josée Netten
Gepubliceerd mei 2008
Financier Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)