Sterke Schouders

Deze bundel laat zien hoe ingrijpende gebeurtenissen ook de persoon achter de hulpverlener raken. Het boekje bevat twaalf openhartige verhalen van geüniformeerde hulpverleners in acute situaties.

Zij vertellen over het werk in een noodsituatie, over de hulpverlening in situaties van leven en dood, maar ook over de opvang van collega's en nabestaanden nadien. De bundel schetst een beeld van de praktijk; de complexe relatie met collega’s, publiek, media, externe onderzoekers en dierbaren. Wat bijblijft is dat bedreigingen en geweld diep kunnen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de hulpverleners.

Auteurs: Michel Dückers, Wouter Jong (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) 
Contactpersoon: Michel Dückers
Gepubliceerd: 2009
Financier: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties