Veerkracht Monitor / Resilience Monitor

Veerkracht stelt mensen in staat om een schok of ramp te boven te komen. Dit rapport biedt inzicht in de factoren die van invloed zijn op psychosociale veerkracht en in de manier waarop deze factoren samenhangen.

De factoren die in kaart zijn gebracht zijn persoonlijke kenmerken, sociale context, vertrouwen in de overheid en informatie, feitelijke kennis, impact en gedrag naar aanleiding van rampscenario’s en sociaaleconomische kenmerken. Deze factoren zijn vertaald in een vragenlijst (Veerkracht Monitor), waarmee in totaal 1361 respondenten zijn bevraagd.

Op basis van de resultaten van de Veerkracht Monitor wordt een model gepresenteerd waarin de onderlinge samenhang tussen factoren wordt weergegeven. De resultaten van deze test van de Veerkracht Monitor laten zien dat Nederlanders over het algemeen denken een ramp op eigen kracht te boven kunnen komen. Daarnaast blijken zij erg tevreden te zijn over hun sociale netwerk en zijn zij van mening dat zij op dit netwerk kunnen bouwen in mindere tijden. Bovendien geeft de Veerkracht Monitor weer hoe Nederlanders denken over informatie van de overheid, in hoeverre deze voorbereid is op rampen en in staat is de gevolgen op te vangen.

De Veerkracht Monitor is een goede basis voor onderzoek naar of evaluatie van veerkracht. Een hele concrete bovendien, doordat het een vragenlijst inclusief handleiding biedt waar onderzoekers en beleidsmakers zelf mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld om trends in perceptie van veerkracht van burgers in kaart te brengen of minder veerkrachtige groepen te identificeren.

Auteurs Leonie Hoijtink, Hans te Brake, Michel Dückers
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd augustus 2011
Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie