Wereld van verschil

De bundel 'Wereld van Verschil', waarin het perspectief van getroffenen van rampen centraal staat, geeft de lezer meer inzicht in de problemen, zorgen en (immateriële) zaken waarmee getroffenen van rampen te maken krijgen.

Het boek beschrijft het belang van een goede benadering van slachtoffers door professioneel betrokkenen. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de interactie tussen getroffenen enerzijds en bestuurders en professioneel betrokkenen anderzijds, en de lessen die getroffenen voor hulpverleners en bestuurders kunnen aandragen.

Deze bundel interviews is bestemd voor bestuurders, beleidsmakers en andere professionals, die bij rampen direct of zijdelings met getroffenen te maken krijgen. Daarnaast is dit boek voor getroffenen, die herkenning kunnen vinden in de verhalen van anderen.

Auteurs Wouter Jong (NGB) en Marieke van der Post
Contactpersoon Josée Netten
Gepubliceerd november 2008
Financier Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederlands Genootschap van Burgemeesters