Producten

Hoe gaan bestuurders en het hoger management in gemeenten om met agressie en geweld tegen hun medewerkers? Deze vraag hebben het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO) en Stichting Impact onderzocht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.