Producten

Herziene uitgave
In 2007 verscheen bij Impact/Trimbosinstituut de richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen; een basisdocument met standaarden voor psychosociale hulp bij rampen, en calamiteiten. Dit basisdocument is nu door Stichting Impact, in opdracht van het ministerie van VWS, en in samenwerking met het veld grondig herzien en uitgebreid.

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden is ontwikkeld om meer eenduidigheid te creëren over de wijze waarop de psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden georganiseerd dient te zijn. Het heeft ten doel optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, en om gezondheidsklachten en werkuitval zo veel mogelijk te  voorkomen.