Producten

Veerkracht stelt mensen in staat om een schok of ramp te boven te komen. Dit rapport biedt inzicht in de factoren die van invloed zijn op psychosociale veerkracht en in de manier waarop deze factoren samenhangen.

Zicht op kwaliteit van psychosociale hulpverlening met de QPC Vragenlijst Getroffenen
Stichting Impact en de GGD Amsterdam hebben samen de QPC Vragenlijst Getroffenen ontwikkeld. De afkorting QPC staat voor Quality of Psychosocial Care.

Het Modelplan Nafase biedt een basismodel voor de bestuurlijke processen die volgen op een ramp of schokkende gebeurtenis. In geval van een ramp biedt het gemeenten, besturen veiligheidsregio's en betrokken partijen snel inzicht in wat er moet gebeuren om tot een goede afhandeling van de psychosociale gevolgen van de ramp te komen. Tegelijk geeft het plan richting aan de voorbereiding die nodig is om goede psychosociale hulpverlening te kunnen bieden.