Producten

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden is ontwikkeld om meer eenduidigheid te creëren over de wijze waarop de psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden georganiseerd dient te zijn. Het heeft ten doel optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, en om gezondheidsklachten en werkuitval zo veel mogelijk te  voorkomen.