Projecten

Impact doet diverse projecten voor en samen met de Nederlandse overheid, lokale overheden, het RIVM, GGD’s, GHORs, politie, Brandweer, gemeentes, maar ook slachtofferorganisaties, universiteiten en kennisinstituten. Dit gebeurt zowel nationaal als internationaal.