Communicatie in de nafase

Gebruikmakend van de kennis en ervaringen die er zijn, hebben we in dit project gerichtere handvatten ontwikkeld voor de overdracht en uitvoering van communicatie in de nafase.

De laatste jaren is heel veel kennis en ervaring opgedaan rond risico- en crisiscommunicatie. Daarbij ligt de focus vooral op de acute fase, terwijl ook de nafase, die nog heel lang kan duren, eigen uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van communicatie. Gemeentelijke communicatieafdelingen zijn daar nog niet voldoende op toegerust. Ook een goede overdracht van de crisiscommunicatie naar de nafasecommunicatie is van cruciaal belang, maar elke keer wordt hiervoor opnieuw gezocht naar manieren.

Aanpak

Het project ‘Communicatie in de nafase’ is in samenwerking tussen verschillende onderdelen van het IFV, ARQ Kenniscentrum Impact en Crisisinterventiedienst (Ina Strating) uitgevoerd. Vanuit deze kerngroep zijn andere actoren en belanghebbenden betrokken, zoals het Expertteam nafase, getroffenen, de vakgroep en coördinatoren crisiscommunicatie, GGD GHOR Nederland, RIVM, Slachtofferhulp etc.

In veel van de eerdere projecten van Impact komt de cruciale rol van communicatie in de nafase steeds weer naar voren. Om daar verdere verdieping en versteviging in aan te brengen, was de samenwerking met Ina Strating (Crisisinterventiedienst) van grote waarde. De combinatie van haar jarenlange ervaring en opgebouwde kennis op het gebied van communicatie in de nafase en de vaardigheden binnen Impact om kennis binnen te halen, te duiden en aan te vullen vanuit breder psychosociaal perspectief en tot een helder en overzichtelijk geheel te maken, hebben voor dit project een robuuste basis gelegd onder de opgeleverde producten.

Resultaten

Voor iedereen met een rol in de (voorbereiding op) de nafase van crises is nu de e-module Communiceren in de Nafase beschikbaar. In ongeveer een uur loop je door de belangrijkste basiskennis, handige modelletjes en tips. En voor meer verdieping, is er aan het eind een Toolbox met nóg meer.

De e-module is ook te vinden via: https://www.ifv.nl/kennisplein/nazorg-en-nafase/publicaties/e-module-communicatie-in-de-nafase

In 4 ‘hoofdstukken’ gaat de module in op de overgang van de crisis- naar de nafase en de dynamiek in de nafase; communicatie in de nafase, behoeften en verwachtingen van getroffenen, en zorg voor jezelf als professional. De modules zijn zo bijvoorbeeld te gebruiken als onderdeel van de opleiding of het inwerken van medewerkers die een rol hebben in bijvoorbeeld communicatie, psychosociale hulpverlening, voorbereiding of coördinatie van de nafase.

Naast de e-module zijn formats opgeleverd: voor de overdracht van de communicatie van de acute fase naar de nafase en voor het deelplan Communicatie als onderdeel van het Plan van Aanpak Nafase. De formats zijn hier te vinden: https://www.ifv.nl/kennisplein/bevolkingszorg-gemeente/publicaties/formats-voor-overdracht-van-de-communicatie-aan-de-nafase