Communicatie in de nafase

Gebruikmakend van de kennis en ervaringen die er zijn, ontwikkelen we in dit project gerichtere handvatten voor de overdracht en uitvoering van communicatie in de nafase.

De laatste jaren is heel veel kennis en ervaring opgedaan rond risico- en crisiscommunicatie. Daarbij ligt de focus vooral op de acute fase, terwijl ook de nafase, die nog heel lang kan duren, eigen uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van communicatie. Gemeentelijke communicatieafdelingen zijn daar nog niet voldoende op toegerust. Ook een goede overdracht van de crisiscommunicatie naar de nafasecommunicatie is van cruciaal belang, maar elke keer wordt hiervoor opnieuw gezocht naar manieren.

Aanpak

De uitvoering van het project ‘Communicatie in de nafase’ is ingezet als een samenwerking tussen verschillende onderdelen van het IFV, Arq kenniscentrum Impact en Crisisinterventiedienst (Ina Strating). Vanuit deze kerngroep worden andere actoren en belanghebbenden betrokken, zoals het Expertteam nafase, getroffenen, de vakgroep en coördinatoren crisiscommunicatie, GGD GHOR Nederland, RIVM, Slachtofferhulp etc.

In veel van de eerdere projecten van Impact komt de cruciale rol van communicatie in de nafase steeds weer naar voren. Om daar verdere verdieping en versteviging in aan te brengen, is de samenwerking met Ina Strating (Crisisinterventiedienst) van grote waarde. De combinatie van haar jarenlange ervaring en opgebouwde kennis op het gebied van communicatie in de nafase en de vaardigheden binnen Impact om kennis binnen te halen, te duiden en aan te vullen vanuit breder psychosociaal perspectief en tot een helder en overzichtelijk geheel te maken, zullen voor dit project een robuuste basis leggen onder alle op te leveren producten.

Producten

Binnen dit project worden diverse producten ontwikkeld. Producten die door Impact en Crisisinterventiedienst worden ontwikkeld zijn:

  • een overdrachtsdocument Communicatie in de nafase
  • een format communicatieplan nafase
  • workshop tijdens de landelijke Netwerkdag Nafase

Daarnaast leggen we de theoretische basis onder producten die door IFV ontwikkeld worden, zoals:

  • een onderwijsfilm
  • uitbreiding en actualisatie van het kennisdossier op dit onderwerp
  • Overige leermiddelen en borging in opleidingen

Het project loopt tot eind 2019, kennis en producten komen tussentijds beschikbaar.