DAPPR: samen tegen agressie

Agressie en geweld in het contact met de burger zijn helaas vaste prik voor professionals met een publieke taak. Dit is onaanvaardbaar. Daarom bundelden Stichting Impact en het Instituut voor Psychotrauma (IVP) hun krachten.

In 2014 en 2015 ontwikkelden wij een nieuw soort interventie met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (vanuit het programma Veilige Publieke Taak). Het doel: het ondersteunen van publieke organisaties en professionals bij het zoveel mogelijk voorkómen van agressie en het effectief opvangen van incidenten wanneer deze zich toch voordoen. DAPPR is deze interventie.

Aanpak

DAPPR bestaat uit een groepsonderdeel voor alle organisatielagen (het DAPPR Samenspel) en een individueel onderdeel voor de professional (de DAPPR App). Het eerste geeft inzicht in en grip op de werkafspraken in de organisatie over het omgaan met agressie. Het tweede geeft inzicht in de eigen stijl in het omgaan met agressie (zelftest) en vergroot de kennis hierover vanuit een persoonlijk leeradvies (e-learning). Zowel op individueel als organisatorisch niveau maakt DAPPR kennishiaten inzichtelijk en vult deze zoveel mogelijk in.

Resultaten

Het eindresultaat van DAPPR is de DAPPR App, het DAPPR Samenspel en de DAPPR website. Alle onderdelen zijn vrij toegankelijk en gratis te downloaden vanaf de website of de verschillende app-stores. Daarnaast is de interventie op effectiviteit getoetst door de Universiteit Utrecht. Ook het eigen onderzoek van Stichting Impact en het IvP heeft waardevolle inzichten opgeleverd over agressiehantering. Deze zullen worden verwerkt in een aantal wetenschappelijke publicaties.