Evaluatie van psychosociale hulp bij elf rampen en crises in Nederland

Door de jaren heen hebben zich diverse rampen en crises voltrokken waarbij Nederland is geconfronteerd met doden en gewonden. Bij iedere gebeurtenis is een vorm van psychosociale hulp geboden, maar een overstijgende analyse van lessen heeft tot dusver nooit plaatsgevonden. Dit project beoogt in die leemte te voorzien. Door middel van een systematische analyse van beschikbare onderzoekspublicaties worden  leerpunten voor de crisisorganisatie en hulpverlening verzameld en inzichtelijk gemaakt.

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het NIVEL. Elf rampen en crises  (waaronder de Bijlmerramp, de vuurwerkramp en Poldercrash) zijn geselecteerd.. Steeds wordt beschreven welke psychosociale zorg is geboden en welke sterke en zwakke punten uit het beschikbare materiaal naar voren komen. Daaruit worden algemene en specifieke lessen afgeleid. Diverse experts uit wetenschap en praktijk worden betrokken bij de interpretatie van het verzamelde materiaal.

(Beoogde) resultaten

Het project resulteert in rapportages met bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor crisisautoriteiten en hulpverleners.Uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de herziening van de richtlijn ‘Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen’ die in dezelfde periode wordt uitgevoerd.