Expertisecentrum zelfredzaamheid

De hoofddoelstelling van het Kennis- en Expertisenetwerk Zelfredzaamheid is het verzamelen, bijeenbrengen, ontsluiten en verspreiden van kennis en expertise over zelfredzaamheid in crisissituaties.

Aanpak

Een netwerk met experts uit partnerorganisaties, waaronder Impact, heeft in enkele bijeenkomsten gezocht naar manieren om de verschillende invalshoeken te verbinden en de beschikbare informatie op een overzichtelijke manier aan te bieden.
Via focusgroepen met vertegenwoordigers van gemeenten, brandweer en politie is daarnaast geïnventariseerd aan wat voor kennis vooral behoefte is. Vraag en aanbod werden bij elkaar gebracht via het digitale expertisecentrum zelfredzaamheid.

Resultaten

Het digitale platform 'infopuntzelfredzaamheid.nl' en de kennispublicatie ‘Zelfredzaamheid en crisissituaties’ om informatie te geven over dit onderwerp en openingen te bieden om de kennisuitwisseling verder te brengen.