INPREZE

Ongeveer 40% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door problemen met de geestelijke gezondheid. Het overheidsbeleid richt zich op o.a. het vergroten van de weerbaarheid van mensen door middel van het stimuleren van preventie en zelfhulp. Met online preventie- en zelfhulpprogramma’s kunnen mensen anoniem en op het moment die hen het beste uitkomt aan hun problemen werken. Dat maakt deze toepassingen laagdrempelig, breed inzetbaar en kostenefficiënt. De kennis met betrekking tot online preventie- en zelfhulptoepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg is echter erg versnipperd en onvoldoende doorontwikkeld.

Doel van het project

De doelstelling van het project Kennisplatform internettoepassingen voor preventie en zelfhulp in de geestelijke gezondheidszorg (INPREZE) is het oprichten van een kennisplatform voor het (door)ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen voor online preventie, zelfhulp en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast moet dit platform gaan bijdragen aan de succesvolle introductie van een breed aanbod aan innovatie en effectieve online preventie en zelfhulp mogelijkheden.

Aanpak

In de periode 2012-2015 zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  • Oprichten van een kennisplatform voor online preventie– en zelfhulptoepassingen voor de GGZ
  • Wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van online diagnostiek en verwijsstructuur waardoor er een goede psycho-educatie en –indicatie ontstaat met de daarbij behorende behandelroute; van zelfhulp tot eventuele online en/of face-to-face behandeling; hiermee kan worden voorkomen dat mensen onterecht in de 1e of 2e lijns hulpverlening terecht komen
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van online interventies en het in kaart brengen van de natuurlijke veerkracht die mensen hebben en hoe deze kan worden versterkt en getraind door middel van internet toepassingen
  • (Door)ontwikkelen van innovatieve en effectieve online preventie- en zelfhulptoepassingen.
  • Het in de praktijk testen van 4 nieuwe online preventie- en zelfhulptoepassingen

(Beoogde) resultaten

Door het oprichten van het Kennisplatform willen we voorkomen dat veel verschillende partijen eHealth-toepassingen ontwikkelen zonder kennis en expertise te delen. Het Kennisplatform moet er toe leiden dat eHealth toepassingen voor de GGZ gemakkelijker geïmplementeerd gaan worden.

Het zelf ontwikkelen, testen én wetenschappelijk onderzoeken van online interventies moet leiden tot meer kennis over succesvolle implementatie van een bewezen effectief product. INPREZE wil 4 effectieve applicaties ontwikkelen en aan de maatschappij aanbieden.