Monitor Implementatie richtlijn geüniformeerden

Het doel is om inzicht te krijgen in de manieren waarop de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden  binnen de Politie, Ambulance, Brandweer en Defensie wordt geïmplementeerd. Per dienst wordt in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op de implementatie . Die  informatie kan gebruikt worden bij de voorgenomen herziening van de Richtlijn in 2016. Die informatie is ook basis voor de ontwikkeling van een checklist die bij de implementatie  van de richtlijn gebruikt kan worden.

Aanpak

Voor dit project zijn de resultaten van het pilotproject ‘Implementatie Richtlijn Psychosociale ondersteuning geüniformeerden’ (zie boven) gebruikt bij de ontwikkeling van  de checklist. Daarnaast is gesproken met sleutelfiguren binnen de verschillende diensten, zowel beleidsmakers als medewerkers die zich bezighouden met collegiale ondersteuning,  om een beeld te krijgen in hoeverre de richtlijn is geïmplementeerd.

Resultaat

De resultaten zijn vastgelegd in de 'Implementatiemonitor richtlijn psychosociale ondersteuning'. Bovendien heeft het onderzoek de 'Checklist Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden' opgeleverd. Een praktisch bruikbare checklist waarmee iedere geüniformeerde organisatie zelf kan monitoren hoe hun psychosociale ondersteuning ervoor staat. Zo wordt met een relatief kleine inspanning duidelijk waar de sterke punten en mogelijke aandachtsgebieden liggen.