Ontwikkeling van een zelfscreeningsinstrument voor kinderpornorechercheurs

Politiemedewerkers die onderzoek doen naar kinderporno worden door hun werk regelmatig geconfronteerd met gebeurtenissen en beelden die als zeer schokkend kunnen worden ervaren. Om deze medewerkers de juiste mentale ondersteuning te bieden, is er behoefte aan instrumenten die inzicht bieden in de mentale weerbaarheid van de kinderpornorechercheurs.

In dit project wordt daarvoor een zelfscreeningsinstrument ontwikkeld. Dit is een vragenlijst die door de kinderpornorechercheurs kan worden ingevuld om zicht te krijgen op hun eigen mentale gesteldheid. De resultaten maken het mogelijk tijdige en passende psychische ondersteuning te bieden.

Aanpak

Literatuuronderzoek biedt inzicht in klachten waarvan bekend is dat ze voorkomen bij beroepsgroepen die te maken krijgen met verhalen over of beelden van schokkende gebeurtenissen (bijvoorbeeld therapeuten). Via interviews en een korte vragenlijst wordt vervolgens gekeken wat specifieke stressbronnen zijn voor kinderpornorechercheurs en wat hen bij dit werk motiveert. Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews worden enkele mogelijke zelfscreeners ontworpen. Tijdens een expertmeeting wordt de best bruikbare uitgekozen.

Resultaten

Een zelfscreeningsinstrument specifiek toegesneden op kinderpornorechercheurs. Aangezien dit project een deelproject is bij de ‘Weerbaarheidsmonitor Politie’ van TNO, dienen de resultaten bovendien als input voor het toespitsen van de Weerbaarheidsmonitor Politie op kinderpornorechercheurs.