OPSIC: Operationalising Psychosocial Support in Crisismanagement

OPSIC is een driejarig Europees project om een ondersteunend online systeem te ontwikkelen ten behoeve van de psychosociale zorgverlening in crisissituaties. Het “operational guidance system” (OGS) wordt ingericht op basis van behoeften van getroffenen van schokkende gebeurtenissen en beoogde gebruikers zoals crisismanagers, hulpdiensten en zorgverleners.

Ook wetenschappelijke inzichten over optimale psychosociale zorg zijn voor OPSIC onderzocht. Uiteindelijk levet het een instrumentarium op voor plannings- en besluitvormingsprocessen van overheden, verantwoordelijke diensten en uitvoerders.

Aanpak

Een deel van de activiteiten binnen OPSIC is gericht op een analyse van internationale richtlijnen, best practices en literatuur over psychosociale zorg op de langere termijn. Een ander deel bestaat uit een inventarisatie van behoeften en ervaringen van getroffenen van schokkende gebeurtenissen en de verschillende gebruikersgroepen. Op basis van dit verzamelde en geanalyseerde materiaal wordt het OGS ontwikkeld. OPSIC is bedoeld voor een internationale doelgroep. Impact werkt hierin actief samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, het RIVM/cGM en regionale partners om te bevorderen dat OPSIC ook optimaal ten goede komt aan de Nederlandse situatie.

(Beoogde) resultaten

Een toepasbaar OGS, geschikt voor de diverse fasen van de crisisbeheersing: de voorbereidingen in de preparatiefase, de respons in de acute fase en het herstel in de nafase. Het beoogde systeem geeft invulling aan de noodzaak om kennis uit richtlijnen en lessen uit evaluatieonderzoek te vertalen naar de praktijk van de psychosociale hulpverlening in crisissituaties.

Projectpagina OPSIC