Psychosociale Hulpverlening (PSH) na aanslagen

Impact ondersteunt de GGD’en en ketenpartners in optimale preparatie op de psychosociale hulpverlening na een terroristische aanslag.

Impact ontwikkelt een Toolkit psychosociale hulp na terrorisme voor GGD’en andere ketenpartners, zoals maatschappelijk werk, huisartsen, geestelijk verzorgers en ziekenhuispersoneel. Deze toolkit is te gebruiken tijdens de preparatie voor een terroristisch incident en uitvoering tijdens een incident. Hierbij wordt uitgegaan van bestaande kennis en producten en de ervaringen en lessen van onze buurlanden.

Aanpak

Bij de ontwikkeling van de toolkit worden lessen uit buurlanden – die helaas al getroffen zijn door een terroristisch incident – meegenomen. In focusgroepen in Noorwegen, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met beleidsmedewerkers, coördinatoren en uitvoerenden worden lessen over de organisatie van de psychosociale hulpverlening tijdens deze ontwrichtende gebeurtenissen verzameld. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij de Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crisis.

De buitenlandse lessen worden in kenniskringen naar de Nederlandse context vertaald, waarbij aandacht is voor het ideale netwerk waarin de nazorg zou worden uitgevoerd. Een documentenanalyse zet bestaande wetenschappelijke kennis en best practices af tegen de gevonden lessen. Zo wordt zoveel mogelijk geleerd van bestaande kennis en producten.

Om de lessen zo goed mogelijk te kunnen integreren in de Nederlandse praktijk wordt het bestaande netwerk waarin psychosociale hulpverlening na terroristische incidenten moet worden georganiseerd geanalyseerd. Zo worden mogelijk samenwerkingsproblemen, ontstaan vanuit sterke of minder sterke verbanden tussen actoren, inzichtelijk gemaakt. Op basis van de lessen en de netwerkanalyse wordt een praktische toolkit voor de verschillende betrokkenen bij de utivoering van psychosociale hulpverlening ontwikkeld.

Resultaten

Dit project heeft geresulteerd in de Toolkit PSH na aanslagen