QPC Quality of Psychosocial Care

De ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van psychosociale zorg bij getroffenen te meten.
Dit project richt zich op het meetbaar maken van de kwaliteit van psychosociale hulpverlening. 

Twee vragen worden daarvoor beantwoord:

  • Wat kenmerkt goede psychosociale hulpverlening na schokkende gebeurtenissen?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit evalueren vanuit het perspectief van getroffenen?

Aanpak

Om te zorgen voor een goede aansluiting bij de praktijk, hebben zowel getroffenen als professionals inbreng geleverd voor dit project. Daartoe is een expertgroep gevormd, waarmee in enkele sessies gewerkt is aan de vraag wat kenmerken zijn van goede psychosociale hulpverlening.
Met behulp van statistische technieken zijn alle genoemde kenmerken ingedeeld in acht thematische categorieën, variërend van ‘bejegening die aansluit bij de behoefte en vermogens van getroffenen’ en ‘bevorderen van sociale steun’ tot bijvoorbeeld ‘informatie over normale reacties’. Elk van die categorieën is vervolgens vertaald in vragen voor een vragenlijst die kan worden voorgelegd aan getroffenen. De bruikbaarheid en begrijpelijkheid van die vragenlijst is uitgebreid besproken met professionals en getroffenen. Daarna is de vragenlijst getest onder de getroffenen van de treinbotsing in Amsterdam in 2012 en verder aangepast.

Resultaten

  1. Een overzicht van elementen die bijdragen aan de kwaliteit van psychosociale hulpverlening, samengevat in acht thema’s.
  2. Een vragenlijst die ingevuld kan worden door getroffenen. De uitkomsten van deze vragenlijst laten zien hoe getroffenen de psychosociale hulpverlening beleefd hebben en waar verbetering mogelijk is.

Voor meer informatie bekijk het project QPC (Quality of Psychosocial Care) op de projectpagina van ZonMW.