TERRA I

European network-based prevention and learning program
TERRA I heeft een prachtig resultaat opgeleverd dat gebruikt kan worden in de preventie van radicalisering, de TERRA Toolkit. Deze Toolkit is bedoeld voor diegenen die in hun werk te maken krijgen met jongeren die risico lopen te radicaliseren.

De TERRA Toolkit bevat folders voor leraren, jeugdwerkers, politie en religieuze leiders met tips hoe je radicalisering kunt herkennen, hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je deel kunt uitmaken van een gemeenschapsaanpak. Tevens vind je in deze Toolkit uitgebreidere handleidingen, ook voor journalisten en lokale en nationale overheden.

De TERRA Toolkit is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten (klik hier voor de literatuur review), de opinie van experts op het gebied van radicalisering en de kennis en ervaring van slachtoffers van terrorisme en voormalig radicalen.

Als je op de verschillende profielen klikt dan vind je daar de getuigenissen van overlevenden van terroristische aanslagen en van voormalig radicalen. Ook zijn uitgebreide interviews te vinden met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen zoals jeugdwerkers, leraren, politie, justitie, journalisten en religieuze leiders. Ook academici en experts laten hun licht schijnen over het onderwerp. Samen geven zij een genuanceerd beeld over wat er te weten valt over radicalisering en de-radicalisering.

De TERRA Toolkit kan gebruikt worden als informatie- en voorlichtingsmateriaal, als basis voor discussie en deskundigheidsbevordering.

Zie de TERRA Toolkit website