TERRA II

Prevention, de-radicalisation and citizenship

In TERRA II is een Train-the-trainers programma ontwikkeld op basis van de TERRA Toolkit, lesmateriaal voor middelbare scholen, UCARE (Universal Curriculum against Radicalisation in Europe) en beleidsadvies voor Europese en nationale overheden.

Het TERRA Train-the-trainers programma voor leraren, jeugdwerkers, politie, gevangenispersoneel, journalisten, religieuze leiders en lokale en nationale overheden is ontwikkeld om hen te ondersteunen in het signaleren van jongeren die risico lopen te radicaliseren en hoe deze disciplines samen kunnen werken om verdere radicalisering te voorkomen.

Gedurende het project zijn zo’n 200 trainers getraind in Nederland, Groot-Brittanië en Spanje. Online ondersteuning voor deze reeds getrainde trainers is beschikbaar via de Quilliam website.

Het trainingsmateriaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Spaans en bestaat uit een handleiding voor trainers en het trainingscurriculum (in de vorm van een Powerpoint presentatie) plus informatie over het geven van een training.

Het TERRA lesprogramma, UCARE, voor middelbare scholen ter preventie van radicalisering, ontwikkeld door University College Roosevelt, brengt twee kennisgebieden bij elkaar, die van radicalisering en burgerschapseducatie. Deze combinatie heeft uniek lesmateriaal en workshops opgeleverd voor docenten. Het betreft primaire preventieve interventie waar alle leerlingen van kunnen profiteren. Het is gericht op thema’s zoals, het hebben van meerdere identiteiten, positieve identiteit, mindfulness, emotionele controle, groepsdruk, assertiviteit, conflictoplossing, stereotypen en vooroordelen, perspectiefwisseling, open staan voor andere ideeën, kritisch nadenken, politieke zelfredzaamheid en verwerven van politieke competenties. Aangezien het primaire preventie en specifieke thema’s van goed burgerschap betreft wordt het risico vermeden dat leerlingen het gevoel hebben eruit gepikt te worden en is het voor scholen makkelijker het in hun lesprogramma te integreren.

Het lesprogramma bestaat uit zeven opeenvolgende workshops die in reguliere lessen plaats kunnen vinden en die geleid kunnen worden door een leraar of een externe trainer. Het materiaal is te downloaden via de website van University College Roosevelt en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Spaans. Daarnaast zijn ook materialen beschikbaar voor losse, op zichzelf staande lessen voor scholen die deze zouden willen toepassen in schoolvakken of gebruiken om het UCARE-lesprogramma uit te breiden. Meer informatie is beschikbaar op de Single Lesson Materials pagina. Dit materiaal is alleen in het Engels beschikbaar.

Het TERRA Evidence based policy advice adviseert Europese en nationale overheden op het gebied van strategie, structuur, belangrijke partnerschappen en tactiek en beschrijft een effectieve benadering op verschillende niveaus in het tegengaan van geweldadig extremisme. Het gaat hier om vier niveaus: Niveau 1: nationale primaire preventie, sociale cohesie en integratie, Niveau 2: nationale gerichte preventie en vroege interventies, Niveau 3: lokale deradicalisering, rehabilitiatie en re-integratie, Niveau 4: grassroot interventie, deradicalisering en rehabilitatie. Start van de ontwikkeling van dit rapport vormde de ‘Brussels event’ op 3 maart 2015, waar vertegenwoordigers van diverse overheden discussieerden over waar de behoeften liggen aan ondersteunend advies. Vooraanstaande experts, slachtoffers en voormalig radicalen voedden de discussie met hun visie op beleid en praktijk. Vervolgens is een behoeftenanalyse uitgevoerd, zijn vier best practices in Europa geïdentificeerd en beschreven op basis van interviews met betrokkenen en is een aanvullende literatuurstudie gedaan. Dit materiaal vormt het frame voor het Evidence based policy advices, wat daarmee een solide basis vormt voor verdere beleidsontwikkeling. Het policy advice is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

TERRA II is afgesloten met een eindconferentie in Amsterdam, waar de producten werden gepresenteerd.

Het TERRA II project is geleid door Impact/Arq Psychotrauma Expert Group. Magda Rooze was de projectleider TERRA II.

Partners in dit project: Quilliam Foundation London U.K., University College Roosevelt Middelburg Nederland, en AVM-11M Madrid Spanje.