Toolkit opvang en nazorg voor professionals na terrorismegevolgbestrijding

Om handvatten te bieden voor de opvang en nazorg van professionals bij terrorisme, extreem geweld en grootschalig optreden, ontwikkelen ARQ Kenniscentrum Impact en het IFV een Toolkit Nazorg na TGB. De Toolkit wordt in samenwerking met de kolommen (politie, brandweer, GHOR) opgesteld. De Toolkit kan worden gebruikt ter voorbereiding op en als ondersteuning tijdens de opvang en nazorg. Bij de ontwikkeling ervan wordt geleerd van de ervaringen en lessen van onze buurlanden en verder voortgebouwd op bestaande handreikingen en richtlijnen.

Uit het project PSH na aanslagen blijkt dat de impact van een aanslag op hulpverleners relatief groot is. Hulpverleners komen in een situatie terecht waar zij zelf slachtoffer kunnen worden of onzeker zijn over de veiligheid van familie. Bovendien ligt hun optreden onder een vergrootglas. De nasleep is lang en kenmerkt zich door ingewikkelde juridische procedures, grote media-aandacht en collectief leed. De ondersteuning van en nazorg voor geüniformeerden na terrorisme, extreem geweld of grootschalig optreden is van belang maar is tot op heden onvoldoende geregeld in Nederland. Er is behoefte aan praktische interventies en duidelijke processen en structuren in de opvang van geüniformeerd personeel.

Aanpak

Om richting en handvatten te bieden ontwikkelen ARQ Kenniscentrum Impact en IFV in samenwerking met Veiligheidsregio’s (brandweer en GHOR) en Nationale Politie een Toolkit voor opvang en nazorg voor professionals bij terrorisme, extreem geweld en grootschalig optreden. Deze Toolkit kan gebruikt worden ter voorbereiding op en als ondersteuning tijdens de opvang en nazorg. Kennis zal in tussentijdse producten beschikbaar worden gemaakt om tijdig aan behoeften te voldoen.

Deelactiviteiten

  1. Een quickscan en analyse van beschikbare wetenschappelijke literatuur en praktische documenten zal worden gemaakt. Dit resulteert in een factsheet met de belangrijkste bevindingen.
  2. Om te leren van de ervaringen en daarop gebaseerde aanpak, organiseren we een expert meeting met 10-15 deelnemers uit landen rondom ons. Daarnaast interviewen we 4-6 professionals die nazorg ontvingen, over hun ervaringen. Zo worden hun aandachtspunten genoteerd en kan hun verhaal worden gebruikt als ‘testimonials’ in de Toolkit.
  3. Een reconstructie van de opvang en nazorg in Nederlandse casussen zal worden gemaakt (o.a. Alphen aan den Rijn en schietincident Utrecht). Het doel van deze reconstructie is om te kijken wat in Nederland ervaren wordt als passende opvang en nazorg en wat in deze casussen werd gemist.
  4. Op basis van de documentenanalyse en buitenlandse en Nederlandse input zal, voortbouwend op bestaande richtlijnen en producten, een online toolkit worden ontwikkeld. De Toolkit bevat informatie, verhalen, kaders en instrumenten gericht op het organiseren en (zelfstandig) uitvoeren van psychosociale hulp door de organisaties en ‘empowerment’ van de teams belast met die uitvoering.