Toolkits Herdenken na rampen

Doel van het project Toolkit Herdenking na Rampen is om de opgedane kennis en ervaring bij het organiseren van de MH17-herdenkingen te borgen voor de Rijksoverheid en over te dragen aan Stichting Vliegramp MH17 en andere zelforganisaties om hen een basis te bieden om zelf een herdenking te organiseren.

Doel van het project Toolkits Herdenken na Rampen is om de opgedane kennis en ervaring bij het organiseren van de MH17-herdenkingen te borgen voor de Rijksoverheid en over te dragen aan Stichting Vliegramp MH17 en andere zelforganisaties om hen een basis te bieden om zelf een herdenking te organiseren. In dit project worden daartoe twee toolkits ontwikkeld: één voor zelforganisaties en één voor de Rijksoverheid. Hierbij werken we nauw samen met Nine Nooter (adviseur VWS) die vanuit haar jarenlange ervaring als directeur bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei en haar betrokkenheid bij de MH17 herdenkingen veel expertise meebrengt.

Aanpak

De toolkits werden cyclisch ontwikkeld, waarbij gebruik is gemaakt van de wisselwerking tussen een concepttekst en reacties daarop vanuit relevante partijen. De concepttoolkit voor stichtingen is voorgelegd aan de Stichting Vliegramp MH17, om hen aanknopingspunten te bieden voor beslissingen rond een herdenking in 2016 en de teksten te toetsen. Dit gebeurde in modules die aansloten bij de actuele fase van het proces.

Ook voor de toolkit voor de Rijksoverheid is uitgegaan van een startdocument, dat we voorgelegd hebben aan sleutelfiguren in de organisatie van beide MH17 herdenkingen. Zo vonden we aanvullende ervaringsverhalen, dilemma’s en praktische tips, en toetsten we tegelijkertijd de verwachte toepasbaarheid van het concept in een volgende situatie.

Resultaten

Het resultaat is een online Toolkit herdenking voor zelforganisaties van getroffenen voor het organiseren van toekomstige herdenkingen inclusief een oplegger Voor de Rijksoverheid met een aantal aspecten die specifiek zijn voor een herdenking georganiseerd door de overheid.