Zelfscreener

Zelfscreener voor balans op het werk: deze Zelfscreener is door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises ontwikkeld. Het online instrument is gebaseerd op het inzicht dat een tijdige ondersteuning al binnen de reguliere werkomstandigheden moet plaatsvinden. De Zelfscreener geeft niet alleen weer wat stress geeft in het werk, maar ook welke elementen juist energie opleveren en beschermen tegen stress. De Zelfscreener wordt inmiddels door verschillende organisaties gebruikt, waaronder ARQ zelf, en is in ontwikkeling om ingezet te gaan worden bij diverse andere organisaties.

Het instrument is gebaseerd op een wetenschappelijk veel gebruikt model over werkbeleving: het Job Demands Resources model. Het is een proactief instrument, omdat het klachtenontwikkeling, -verloop, of (ziekte-)uitval vóór wil zijn. De Zelfscreener richt zich óók op eventuele stapeleffecten van stress.

De Zelfscreener is een online instrument dat werknemers in staat stelt om met regelmaat na te gaan hoe het gaat met de balans tussen wat energie geeft in het werk en wat stress oplevert (thuis of op het werk) en hoe de werknemer daarmee omgaat. Met de inzet van de Zelfscreener kan de veerkracht van mensen gestimuleerd worden, doordat medewerkers worden aangezet tot zelfreflectie en er directe feedback en advies wordt gegeven. Zo worden de eigen regie en het zelfherstellend vermogen van de werknemer ondersteund.

Het gebruik van de Zelfscreener

De Zelfscreener bestaat uit een beperkt aantal vragen (25-35) die in vijf tot tien minuten online kunnen worden ingevuld. Na het beantwoorden van de vragen krijgt de gebruiker direct een uitslag te zien. De uitslag beschrijft of er op grond van de antwoorden sprake is van een mogelijke disbalans tussen dat wat stress geeft en energie oplevert, en wat de mogelijke oorzaken van die disbalans zijn. De uitslag is alleen te zien voor de werknemer zelf en wordt niet gedeeld met de werkgever. De Zelfscreener kan vaker worden ingevuld om de balans te blijven monitoren.

De Zelfscreener wordt altijd in samenspraak met de betrokken organisatie ontwikkeld, bijvoorbeeld om een optimale aansluiting bij de bestaande voorzieningen te borgen. Samen met de organisatie wordt vooraf aan het gebruik bekeken of (1) de feedback en ondersteuningsverwijzingen aansluiten bij de bestaande voorzieningen; (2) een actief ondersteuningsaanbod wordt gedaan of dat de regie geheel bij werknemer blijft; (3) een jaar- of halfjaarlijkse anonieme rapportage wordt geleverd. Belangrijk is dat de anonimiteit van de individuele medewerker gegarandeerd blijft.

Zelfsceener voor zorgprofessionals met Corona-specifieke vragen

In het kader van de COVID-19 crisis is een variant voor zorgprofessionals ontwikkeld, met daarin vragen verwerkt die specifiek over Corona gaan.