Psychosociale hulp bij rampen en crises, inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen

De multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises (Impact, 2014) is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp. De richtlijn is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften uit de praktijk.

De huidige inventarisatie is aanvullend en biedt een overzicht van rollen en taken van partijen die betrokken (kunnen) zijn bij de psychosociale hulp, ongeacht het type gebeurtenis. De rapportage is ontwikkeld in samenspraak met experts en vertegenwoordigers van de diverse partijen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sjef Timmermans (GGD Ghor Nederland; STimmermans@ggdghor.nl) of Michel Dückers (Impact; m.duckers@impact.arq.org).

Auteurs Michel Dückers, Jurriaan Jacbos, Sjef Timmermans, Dianne Alting
Contactpersoon Michel Dückers, Sjef Timmermans
Opdrachtgever

Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het Programmacollege PSH.