Publicaties

De media hebben aandacht voor de richtlijn die we ontwikkelen voor zorgprofessionals. Op deze pagina vindt u verschillende artikelen die zijn verschenen rondom dit project. 

 

Zorgvisie magazine

Onze directeur, Caroline Six, vertelde in een interview met Zorgvisie wat het zo moeilijk maakt voor zorgmedewerkers en wat u als leidinggevende kunt doen om hen op te vangen.

Als zorgmedewerker sta je al lange tijd onder druk, waardoor je balans chronisch is uitgedaagd en je je vermoeid voelt. Als leidinggevende vang je je team het beste op door te zorgen voor goede roosters, een heldere taakverdeling en door te luisteren naar wat er leeft op de werkvloer. Zorg er ook voor dat de collega’s het goed met elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen opvangen. Veel zorgverleners halen energie uit het contact met collega’s en een fijn team.

Het artikel leest u in Zorgvisie magazine, in de editie van juli.
 

TvZ

We hebben gesproken met zorgmedewerkers over wat zij nodig hebben om hun werk beter te kunnen uitvoeren. TvZ publiceerde hierover een artikel. De infographic hieronder geeft ook een beeld.
 

 

V&VN Magazine

Onze beleidsadviseur en -onderzoeker, Hans te Brake, deed een interview met de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. Daarin vertelde hij waar de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden over gaat, waarbij ook de te ontwikkelen richtlijn voor zorgprofessionals aan de orde kwam. Waarom is deze richtlijn belangrijk voor verzorgenden en verpleegkundigen en wat zijn onze aanbevelingen? U leest het in V&VN Magazine, in de editie van augustus.