Rapport Onderzoek Psychosociale Effecten van Bedreiging en Beveiliging

Personen met een publieke functie lopen het risico slachtoffer te worden van bedreiging. In opdracht van de NCTV is door ARQ Kenniscentrum Impact en ARQ IVP onderzocht wat de psychosociale gevolgen zijn van dreiging en daaropvolgende veiligheidsmaatregelen op bedreigden en hun naasten. Dit rapport biedt inzicht in de verschillende effecten van dreiging en beveiligingsmaatregelen en doet aanbevelingen om het proces van bewaken en beveiligen vanuit psychosociaal oogpunt te optimaliseren.

Uit 26 gesprekken met Tweede Kamerleden, burgemeesters, wethouders, officieren van justitie en journalisten blijkt dat bedreiging en veiligheidsmaatregelen significante gevolgen kunnen hebben voor het psychosociaal welzijn van bedreigde personen en hun naasten. Daarnaast vormen belemmeringen rondom informatievoorziening en communicatie tijdens het proces van bewaken en beveiligen een bijkomende bron van stress.

In dit rapport worden de uitkomsten uit het literatuuronderzoek en de interviews besproken. Daarna volgen de conclusies en een korte samenvatting. De aanbevelingen bieden vervolgens handvatten voor de werkzaamheden van de directie Bewaken en Beveiligen van de NCTV en haar partners, waaronder de lokale politie en het OM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wera van Hoof (w.van.hoof@arq.org).

 

Auteurs Wera van Hoof, Sander van Rooijen, Ine Spee, Hans te Brake
Contactpersoon Wera van Hoof
Opdrachtgever

NCTV (Directie Bewaken en Beveiligen)