Richtlijn zorgprofessionals

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises ontwikkelt in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) een richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. Juiste en tijdige ondersteuning van zorgprofessionals kan uitval en daarmee extra druk op de zorg voorkomen. De basisinformatie rondom de ontwikkeling van deze richtlijn is ook te vinden op richtlijnzorgprofessionals.nl

 

De aanleiding

Door de coronacrisis is de urgentie voor goede ‘zorg voor de zorgprofessionals’ nadrukkelijk onder de aandacht gekomen.

Zorgorganisaties maakten hun behoefte aan psychosociale ondersteuning kenbaar middels een ‘herstelplan voor de zorg’. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef een brief aan de Tweede Kamer over dit herstelplan en over een preventieplan.

Ook internationaal wordt steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van zorgprofessionals. Daarbij wordt het belang van psychosociale ondersteuning voor deze groep, ook ná de (acute) crisis, benadrukt.

 

Het doel

De bestaande initiatieven op het gebied van psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals zijn nog niet eenduidig. Bovendien ontbreekt onderbouwing van hoe psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals het beste kan worden vormgegeven.

De richtlijn heeft als doel om landelijke consensus te bereiken over optimale psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals en daarmee hun bevlogenheid en vitaliteit te behouden.

 

De looptijd

We streven ernaar om eind 2022 de richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals te kunnen presenteren.