Richtlijn zorgprofessionals

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises ontwikkelt in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) een richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. Juiste en tijdige ondersteuning van zorgprofessionals kan uitval en daarmee extra druk op de zorg voorkomen. De basisinformatie rondom de ontwikkeling van deze richtlijn is ook te vinden op richtlijnzorgprofessionals.nl. Het is een adaptatie van de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden.

 

De aanleiding

Door de coronacrisis is de urgentie voor goede ‘zorg voor de zorgprofessionals’ nadrukkelijk onder de aandacht gekomen. Zorgorganisaties maakten hun behoefte aan psychosociale ondersteuning kenbaar middels een ‘herstelplan voor de zorg’. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef een brief aan de Tweede Kamer over dit herstelplan en over een preventieplan. Ook internationaal wordt steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van zorgprofessionals. Daarbij wordt het belang van psychosociale ondersteuning voor deze groep, ook ná de (acute) crisis, benadrukt.

 

Het doel

De richtlijn heeft als doel om landelijke consensus te bereiken over optimale psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals en daarmee hun bevlogenheid en vitaliteit te behouden.

 

Het belang

ARQ voerde een verkennend onderzoek (desk research) uit naar een aantal initiatieven op het gebied van psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. Denk aan peer support, collegiale opvang, een buddy systeem, ethische support en protocollen bij burn-out. Het aantal initiatieven is groot, maar onderbouwing hoe psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals het beste kan worden vormgegeven ontbreekt. En daarmee ook een overkoepelende richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. Dit bevestigt het belang van het formuleren van eenduidig beleid op dit thema.

 

Wat levert het op?

Dankzij het ontwikkelen van deze richtlijn is de zorgsector in de toekomst uitgerust met beleid om beter bestand te zijn tegen ingrijpende gebeurtenissen en langdurige werkdruk. Daarmee hoge werkdruk en uitval in de zorg voorkomen worden en kan stress op de werkvloer tot een minimum beperkt worden. 

 

De looptijd

We streven ernaar om eind 2022 de richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals te kunnen presenteren.