De methode

Voor het ontwikkelen van de Richtlijn worden een multidisciplinaire projectgroep en stuurgroep samengesteld. De deelnemers komen van organisaties die de beroepen uit de doelgroep vertegenwoordigen (verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en medisch specialisten); de sectoren waar de doelgroep werkzaam is (o.a. ziekenhuizen, UMC’s, gehandicaptensector, GGZ, Jeugdzorg, VVT sector), en de rollen die de doelgroep heeft op de werkvloer (in opleiding, werkzaam als ZZP’er, of in loondienst). Zo wordt beoogd om landelijke consensus te bereiken over wat vitaliteit op de werkvloer van zorgprofessionals precies is en hoe deze het beste behouden of verbeterd kan worden. Er wordt verwacht dat, met deze gedegen werkwijze, de richtlijnontwikkeling een traject van maximaal twee jaar zal behelsen. 

 

Voorzitters

Voor dit project nemen de volgende personen zitting in de stuurgroep en projectgroep.
 

 • Dhr. prof. dr. N.S. (Niek) Klazinga 
  voorzitter stuurgroep

  Niek Klazinga is arts en hoogleraar sociale geneeskunde (Amsterdam UMC), en heeft zeer veel ervaring in het ontwikkelen van richtlijnen op het gebied van kwaliteit van zorg. Hij is adviseur van de WHO en hoofd van het OECD Health Care Quality Indicator Programme. Hij was tevens de voorzitter van de Richtlijn voor psychosociale ondersteuning van geüniformeerden (politie, brandweer, defensie). 
   

 • Dhr. prof. dr. J.A. (Jan) Swinkels
  vice-voorzitter stuurgroep

  Jan Swinkels is sinds 2002 bijzonder hoogleraar Richtlijnontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA. Hij is psychiater en actief op het terrein van kwaliteit van de medische beroepsuitoefening, van de richtlijnontwikkeling in de psychiatrie en de medisch specialistische zorg en van de accreditatie van zorginstellingen. Hij was tevens de vice-voorzitter van de Richtlijn voor psychosociale ondersteuning van geüniformeerden (politie, brandweer, defensie). 
   

 • Mw. dr. W. (Wilma) van der Scheer 
  voorzitter projectgroep

  Wilma van der Scheer richtte het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur op, en is directeur. Zij is daarnaast voorzitter van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Mw. Van der Scheer heeft Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) gestudeerd en is in 2013 gepromoveerd op het gebied van organisatieontwikkeling en –verandering. Zij heeft met haar ervaring en kennis van het werkveld overzicht over het zorgveld.