De methode

De ontwikkeling van de richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals bouwt voort op de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden

 

EBRO-methode

De richtlijn voor geüniformeerden is destijds volgens de evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) methodiek is opgesteld. We gaan uit van de aanbevelingen die in de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden zijn geformuleerd. Op grond van een wetenschappelijke literatuursearch en met medeneming van bestaande initiatieven, krijgt de wetenschappelijke basis voor deze aanbevelingen een update en wordt deze specifiek voor het zorgveld herzien.

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises heeft de leiding over dit traject. In de multidisciplinaire projectgroep (met daarin ervaringsdeskundigheid) en stuurgroep (met eindverantwoordelijkheid voor beleid) wordt een consensustraject afgelegd. Op grond daarvan wordt de richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals geformuleerd.

De deelnemers van de stuur- en projectgroep vertegenwoordigen de doelgroepen verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en medisch specialisten en begeleiders van wie het de taak is om zorg te verlenen. Ze komen van organisaties uit de sectoren waar de doelgroep werkzaam is, zoals ziekenhuizen, UMC’s, de gehandicaptensector, de GGZ, Jeugdzorg en de VVT-sector. Ze vertegenwoordigen de rollen die de doelgroep heeft op de werkvloer: in opleiding, werkzaam als ZZP’er of in loondienst. Meer informatie vindt u bij de betrokken partijen.

 

Stuurgroep

De taak van de stuurgroep is het bewaken van de voortgang van het ontwikkelproces van de richtlijn en het verlenen van instemming met het eindresultaat.

 

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit experts op het gebied van psychosociale ondersteuning op de werkvloer. De projectgroep levert input voor de ontwikkeling van de richtlijn samen met de projectleiding.

 

Voorzitters

De volgende personen zijn voorzitter van de stuurgroep of projectgroep.
 

 • Dhr. prof. dr. N.S. (Niek) Klazinga 
  voorzitter stuurgroep

  Niek Klazinga is arts en hoogleraar sociale geneeskunde (Amsterdam UMC), en heeft zeer veel ervaring in het ontwikkelen van richtlijnen op het gebied van kwaliteit van zorg. Hij is adviseur van de WHO en hoofd van het OECD Health Care Quality Indicator Programme. Hij was tevens de voorzitter van de Richtlijn voor psychosociale ondersteuning van geüniformeerden (politie, brandweer, defensie). 
   

 • Dhr. prof. dr. J.A. (Jan) Swinkels
  vice-voorzitter stuurgroep

  Jan Swinkels is sinds 2002 bijzonder hoogleraar Richtlijnontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA. Hij is psychiater en actief op het terrein van kwaliteit van de medische beroepsuitoefening, van de richtlijnontwikkeling in de psychiatrie en de medisch specialistische zorg en van de accreditatie van zorginstellingen. Hij was tevens de vice-voorzitter van de Richtlijn voor psychosociale ondersteuning van geüniformeerden (politie, brandweer, defensie). 
   

 • Mw. dr. W. (Wilma) van der Scheer 
  voorzitter projectgroep

  Wilma van der Scheer richtte het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur op, en is directeur. Zij is daarnaast voorzitter van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Mw. Van der Scheer heeft Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG) gestudeerd en is in 2013 gepromoveerd op het gebied van organisatieontwikkeling en –verandering. Zij heeft met haar ervaring en kennis van het werkveld overzicht over het zorgveld.