De uitvoering

Dit project wordt geïnitieerd en gefinancierd door Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) en uitgevoerd door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Stichting ZWIC wil tegemoet komen aan de behoefte van de werkvloer aan concrete, evidence-based vormen van ondersteuning tijdens maar vooral ook ná de coronacrisis. ARQ is expert op het gebied van ingrijpende gebeurtenissen bij zogenaamde ‘hoog risico’ beroepen en heeft al diverse richtlijnen en handreikingen op dat gebied ontwikkeld. 

 

Over ZWiC

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) is een initiatief van zorgmedewerkers voor zorgmedewerkers. De stichting biedt financiële steun aan (nabestaanden van) zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zelf op de IC zijn beland of zijn overleden. De stichting zet zich uitsluitend in voor het werven van fondsen ten behoeve van de doelstelling. Het bestuur bestaat uit tien betrokken zorgmedewerkers en ervaren bestuurders, die zich allen onbezoldigd inzetten voor het doel van de stichting.

 

Uitvoerders en adviseurs vanuit ARQ

Vanuit ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en ARQ IVP zijn diverse adviseurs betrokken bij de uitvoering van dit project.
 

 • Mw. dr. F.Z. (Fieke) Bruggeman-Everts 
  beleidsonderzoeker en -adviseur ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises & projectleider

  Fieke Bruggeman-Everts werkt sinds november 2020 bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Ze is projectleider voor dit project. Fieke studeerde Biomedische wetenschappen (BSc.), Neurowetenschappen (MSc.) en Klinische en Gezondheidspsychologie (MSc.) aan de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit Twente en het Helen Dowling Instituut op een onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende online interventies gericht op het verminderen van vermoeidheid na kanker. Hierin heeft zij veel kennis opgedaan op het gebied van onderzoek naar psychosociale ondersteuning in crisissituaties. Zij is zeer gemotiveerd om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk, en met haar analytische vaardigheden en empathie bij te dragen aan een goed functionerende zorgsector. 
   

 • Mw. drs. A. (Astrid) van Engen
  senior opvang- en crisisadviseur ARQ IVP

  Astrid van Engen werkt sinds juni 2021 bij ARQ IVP. Zij studeerde klinische psychologie, richting victimologie en depressiviteit, aan de Universiteit van Utrecht. Zij werkte korte tijd als psycholoog binnen het gevangeniswezen en vervolgens binnen verschillende (veiligheids-)takken van de Nederlandse overheid (Buitenlandse Zaken, NCTV, directie Veiligheid van grote gemeente, DJI). Hier adviseerde zij onder andere ten aanzien van ingrijpende gebeurtenissen en crisis, maar gaf ook leiding aan teams die hiermee te maken hadden. Als geen ander ziet Astrid het belang van goede zorg voor medewerkers om hun vaak moeilijke taken uit te kunnen voeren en goed op de been te kunnen blijven. 
   

 • Mw. dr. R.R. (Renée) Dijkhuis
  beleidsonderzoeker en -adviseur ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises & vice-projectleider

  Renée Dijkhuis werkt sinds oktober 2019 bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises als beleidsadviseur/onderzoeker. Renée is werkzaam op projecten die betrekking hebben op implementatie van de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden, en doet onderzoek naar veerkracht van medewerkers in het hoog-risico domein. Als projectmedewerker en vice-projectleider is zij betrokken bij de richtlijnontwikkeling voor de zorg. 

  Renée studeerde ontwikkelingspsychologie aan zowel de Universiteit van Amsterdam als de Universiteit Leiden. In 2020 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift getiteld 'Autism higher education: An investigation of quality of life', waarvoor zij onderzoek deed naar het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van studenten met autisme in het hoger onderwijs. Renée werkte als psycholoog bij diverse organisaties in het zorg- en NGO-domein met verschillende doelgroepen (zoals kinderen met psychiatrische problemen, jongeren, ongedocumenteerden en gevluchte kinderen) aan het verbeteren en versterken van psychosociaal functioneren. 
   

 • Dhr. dr. J.H.M. (Hans) te Brake
  senior beleidsonderzoeker en -adviseur ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises

  Hans te Brake is sinds september 2007 senior onderzoeker en beleidsadviseur onderzoek en ontwikkeling bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Hij coördineert de ontwikkellijn Veerkracht en Organisatie. De focus ligt daarbij op het functioneren van mensen na schokkende gebeurtenissen: wat kunnen we doen om hen te ondersteunen? Hans was onder andere projectleider bij de ontwikkeling van de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (2010) en de Veerkracht monitor (2011). Daarna was hij betrokken bij diverse aanverwante vervolgtrajecten.  

  Hans studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam/Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam op zijn proefschrift getiteld 'Burnout and job engagement in dentistry'. Tussen 2004 en 2007 werkte hij als onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) in Utrecht. Hij verrichte onderzoek naar de werkbelasting van medische diensten in Nederlandse gevangenissen en hij was wetenschappelijk medewerker bij het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH, het huidige Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn).
   

 • Mw. drs. C. (Caroline) Six
  directeur ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en ARQ IVP

  Caroline Six is sinds april 2017 directeur bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en verantwoordelijk voor ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en ARQ IVP. ​De rode draad in de werkervaring van Caroline is het psychologisch ondersteunen van medewerkers in het hoog risico domein. Na een studie Arbeids- en Organisatie Psychologie, heeft zij rollen gehad in de toepassing van de psychologie als selectie-adviseur voor piloten en NS, als management adviseur bij Hay Group en als trainer voor persoonlijkheid en teambuildingsinstrumenten zoals de MBTI. Vervolgens heeft ze zo’n 11 jaar bij TNO Defensie en Veiligheid bijgedragen aan innovatie op het gebied van mentale zorg voor Defensie en Politie vanuit diverse rollen; programmaleider, business developer en research manager. In haar huidige functie komt deze ervaring samen.