Publicaties

De media hebben aandacht voor de evidence-based richtlijn die ARQ ontwikkelt voor de psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. Zorgvisie Magazine, TvZ Magazine en V&VN Magazine interviewden hiertoe verschillende beleidsonderzoekers die de richtlijn schrijven. Dat doen ze overigens in samenwerking met een groot aantal partners in de zorg. 

 

TvZ Magazine

In 6 zorgorganisaties voerden we een quickscan, een klein onderzoek, uit naar de ondersteuningsbehoeften van verpleegkundigen en verzorgenden tijdens de coronapandemie. TvZ publiceerde een artikel hierover. Hechte teamvorming is de belangrijkste bron van ondersteuning voor verpleegkundigen en verzorgenden, bleek uit de gevoerde gesprekken. In een infographic zijn op begrijpelijke en praktische wijze de handvatten verpakt die voortkwamen uit deze gesprekken. U kunt deze hieronder bekijken en dowloaden. 
 

Download: infographic 'Hoe blijf je op de been in drukke tijden?' 

 

 

 

De infographic laat zien hoe collega’s binnen een hecht team elkaar kunnen ondersteunen en wanneer andere hulp gewenst is. De meeste uitdagingen of problemen kunnen namelijk in namelijk in het team zelf worden opgelost. Ook biedt de infographic een checklist die verpleegkundigen voor zichzelf kunnen nalopen. Tot slot worden de ‘basisaspecten’ in beeld gebracht waarin het management een rol heeft: waardering, gezonde roosters en tijdige hulp. De infographic vormt een tussenstap op weg naar de ontwikkeling van de landelijke richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals.

 

Zorgvisie Magazine

Wat maakt de nafase van de coronacrisis moeilijk? Onder andere dat de nafase ineens weer een acute fase werd. Maar ook de berg aan inhaalzorg en personeel dat op zijn tandvlees loopt spelen een grote rol. Als zorgmedewerker sta je bovendien al een lange tijd onder druk, waardoor je balans chronisch is uitgedaagd en je je vermoeid voelt. Meer moeilijkheden die Caroline Six, directeur van ARQ, waarneemt leest u in het artikel van Zorgvisie. Het artikel is geschreven door Sterre ten Houte de Lange en leest u online of in Zorgvisie Magazine, in de editie van juli 2021.

 

V&VN Magazine

Waar gaat de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden over? Waarom is de richtlijn voor zorgprofessionals die we momenteel ontwikkelen belangrijk voor verzorgenden en verpleegkundigen? En wat zijn onze aanbevelingen? Dat leest u in een artikel van V&VN, waarvoor beleidsadviseur en -onderzoeker Hans te Brake werd geinterviewd.