Terrorisme en radicalisering

Terrorisme en radicalisering zijn belangrijke onderwerpen binnen Impact. In het kader van het Europese project TERRA is op basis van wetenschappelijke kennis, expertise en bijdragen van slachtoffers van terrorisme en voormalig radicalen materiaal ontwikkeld voor preventie van radicalisering. Zo is er de Terra Toolkit, een handleiding voor leraren, jeugdwerkers, politie en andere doelgroepen die werken met jongeren die risico lopen te radicaliseren. Tevens is een Train-the-trainers programma ontwikkeld op basis van de TERRA Toolkit. Er is lesmateriaal beschikbaar voor middelbare scholen, genaamd UCARE (Universal Curriculum against Radicalisation in Europe). Daarnaast is er beleidsadvies uitgebracht voor Europese en nationale overheden.

Voor de nazorg bij terroristische aanslagen werken wij samen met diverse overheden en organisaties. In dit soort crisis situtaties kan het Crisisteam ingeschakeld worden.