Toolkits

Er zijn verschillende Toolkits beschikbaar om u te ondersteunen bij het voorbereiden op en het uitvoeren van psychosociale hulpverlening na rampen en crisis. Een toolkit bevat informatie en instrumenten zoals checklists, formats, teksten voor publieksinformatie etc. Al deze instrumenten zijn vrij te integreren in bijvoorbeeld draaiboeken of folders.

GGD Toolkit PSH

Deze toolkit is de opvolger van de GGD Handreiking PSH uit 2015. De informatie en formats daaruit zijn geactualiseerd en nu los te downloaden in bewerkbare bestanden. Bovendien zijn er links toegevoegd naar andere nuttige documenten en informatiebronnen. Het voordeel van de online vorm, is dat de toolkit eenvoudig aangevuld en geactualiseerd kan worden. Wil je daaraan meewerken, stuur dan tips, aanvullingen, verbeteringen en ervaringen met de tools naar j.holsappel@impact.arq.org

 

Toolkit PSH na aanslagen

In deze toolkit vindt u informatie die relevant is voor het bieden van psychosociale hulpverlening na terrorisme en aanslagen. Deze Toolkit is een aanvulling op de PSH processen zoals beschreven in de GGD Toolkit PSH en staat stil bij waar de nazorg voor aanslagen afwijkt van de reguliere psychosociale hulpverlening. In de Toolkit vind je informatie over de uitdagingen waarvoor je kunt komen te staan, enkele tips hoe je hier mee om kan gaan, specifieke informatie over doelgroepen en bijpassende instrumenten. De informatie in deze Toolkit is gebaseerd op ervaringen en lessen uit het buitenland en wetenschappelijke studies.

 

Toolkit Herdenken

Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn ervoor nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? Er is veel geleerd van eerdere herdenkingen. Deze toolkit biedt een plan, tips en handvatten om de organisatie gestructureerd aan te pakken. Een goed plan van aanpak bespaart tijd, energie en geld.

 

QPC Toolkit

Op deze website vind je de QPC Vragenlijst Getroffenen (Quality of Psychosocial Care). Dit is een instrument dat in kaart brengt hoe psycho­sociale hulpverlening in de eerste periode na een ramp of ingrijpende gebeurtenis wordt ervaren door getroffenen. De vragenlijst kan worden verspreid om een beeld te krijgen van ervaringen met de psychosociale aspecten van de hulpverlening.