Toolkits

Er zijn verschillende Toolkits beschikbaar om u te ondersteunen bij het voorbereiden op en het uitvoeren van psychosociale hulpverlening na rampen en crisis. Een toolkit bevat informatie en instrumenten zoals checklists, formats, teksten voor publieksinformatie etc. Al deze instrumenten zijn vrij te integreren in bijvoorbeeld draaiboeken of folders.

GGD Toolkit PSH

Deze toolkit is de opvolger van de GGD Handreiking PSH uit 2015. De informatie en formats daaruit zijn geactualiseerd en nu los te downloaden in bewerkbare bestanden. Bovendien zijn er links toegevoegd naar andere nuttige documenten en informatiebronnen. Het voordeel van de online vorm is dat de toolkit eenvoudig aangevuld en geactualiseerd kan worden. Tips, aanvullingen, verbeteringen en ervaringen met de tools kunnen naar c.steen@arq.org

Toolkit PSH na aanslagen

Deze toolkit biedt informatie die relevant is voor het bieden van psychosociale hulpverlening na terrorisme en aanslagen. Daarmee is de toolkit een aanvulling op de GGD Toolkit PSH. In deze toolkit vind je informatie over de uitdagingen die een aanslag met zich meebrengen, enkele tips hoe hier mee om te gaan, specifieke informatie over doelgroepen en bijpassende instrumenten. De informatie in deze toolkit is gebaseerd op ervaringen en lessen uit het buitenland en wetenschappelijke studies.

Toolkit Herdenken

Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn ervoor nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? Er is veel geleerd van eerdere herdenkingen. Deze toolkit biedt een plan, tips en handvatten om de organisatie gestructureerd aan te pakken. Een goed plan van aanpak bespaart tijd, energie en geld.

QPC Toolkit

In deze toolkit staat de QPC Vragenlijst Getroffenen (Quality of Psychosocial Care) centraal. Dit is een instrument dat in kaart brengt hoe psycho­sociale hulpverlening in de eerste periode na een ramp of ingrijpende gebeurtenis wordt ervaren door getroffenen. De vragenlijst kan worden verspreid om een beeld te krijgen van ervaringen met de psychosociale aspecten van de hulpverlening. 

Toolkit nazorg bij grof en extreem geweld

Deze toolkit helpt geüniformeerden, overheidsorganisaties en veiligheidsregio’s zich voor te bereiden op de mogelijke psychosociale gevolgen van terroristische incidenten of grof en extreem geweld. De fase voorafgaand aan, tijdens als na een incident wordt behandeld. In deze toolkit vindt u informatie, verhalen, kaders en instrumenten die helpen bij de organisatie en het (zelfstandig) uitvoeren van psychosociale hulp. De informatie is gebaseerd op de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (Impact, 2012) en aangevuld met praktijkervaringen uit zowel Nederland als andere Europese landen.