Toolkits

Er zijn verschillende Toolkits beschikbaar om u te ondersteunen bij het voorbereiden op en het uitvoeren van psychosociale hulpverlening na rampen en crisis. De toolkits zijn in te zien en te gebruiken door alle ketenpartners. De GGD Toolkit PSH richt zich specifiek op de PSH processen bij de GGD.

GGD Toolkit PSH

Deze toolkit is speciaal gemaakt ter ondersteuning van de PSH processen bij de GGD'en. In deze Toolkit vindt u meer informatie over ...

 

Toolkit PSH na aanslagen

In deze toolkit vindt u informatie die relevant is voor het bieden van psychosociale hulpverlening na terrorisme en aanslagen. Deze Toolkit is een aanvulling op de reguliere PSH processen en staat stil bij waar de nazorg voor aanslagen afwijkt van de reguliere psychosociale hulpverlening. In de Toolkit vindt u informatie over de uitdagingen waarvoor u kan komen te staan, enkele tips hoe je hier mee om kan gaan, specifieke informatie over doelgroepen en bijpassende instrumenten. Veel van de informatie in deze Toolkit is gebaseerd op ervaringen en lessen uit het buitenland en wetenschappelijke studies.

 

Toolkit Herdenken

Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn ervoor nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? Er is veel geleerd van eerdere herdenkingen. Deze toolkit biedt een plan, tips en handvatten om de organisatie gestructureerd aan te pakken. Een goed plan van aanpak bespaart tijd, energie en geld.