Melding, alarmering en opschaling

Opschaling van de PSH hoeft niet gekoppeld te zijn aan GRIP, maar vindt plaats wanneer coördinatie gewenst is. Vorm en mate van coördinatie kunnen uiteraard verschillen.

Bij een GRIP situatie wordt de GGD gealarmeerd door de GHOR (ACGZ).

Coördinatie van de PSH is nodig wanneer:

  • Er sprake is van maatschappelijke onrust of een risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid.
  • De reguliere uitvoering van de GGD-taken of psychosociale hulpverlening in het gedrang komt of dreigt te komen.
  • Diverse partnerorganisaties bij één casus betrokken zijn en er behoefte is aan afstemming.
  • Er sprake is van een GRIP-situatie waarin de GGD een uitvoerende rol heeft.

Ook de inzet van een calamiteitenteam of PSHI-team is in deze definitie een vorm van ‘opschaling’

Formats rond opschaling:

 

Verder naar Leiding en coördinatie