Online Toolkit Herdenking

Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn er bij nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? De online Toolkit herdenking biedt zelforganisaties van getroffenen en overheden een plan, tips en concrete instrumenten om de organisatie van een herdenking gestructureerd aan te pakken. Ook de Rijksoverheid maakt gebruik van deze toolkit, aangevuld met een document waarin nog een aantal specifieke overwegingen en aandachtspunten zijn opgenomen.

Ervaringen opgedaan met het organiseren van verschillende herdenkingen na de ramp met de MH17 zijn verwerkt in deze toolkit. De toolkit is ontwikkeld in nauwe wisselwerking met de organisatie van de MH17-herdenking in 2016, wat de eerste keer was dat de Stichting Vliegramp MH17 geheel zelf voor deze opgave stond. De instrumenten in de toolkit zijn in dat proces ontwikkeld, getoetst en bijgesteld. Het is daarmee een actueel en praktisch instrumentarium geworden.

Insteek van de toolkit is dat deze niet alleen behulpzaam is bij praktische vragen rond de uitvoering, maar vooral ondersteunt in de afwegingen die gemaakt moeten worden en de vragen die in verschillende fasen in het proces gesteld moeten worden om te komen tot een afgebakende opdracht en een heldere leidraad (‘verhaal’). Ook de afwegingen rond de inhoudelijke invulling van het programma hebben in deze toolkit een plaats.

De toolkit herdenking is voor iedereen toegankelijk via https://herdenkingorganiseren.arq.org/.

Voor advies rond dit onderwerp kunt u terecht bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises (impact@arq.org).

 

Auteurs Jorien Holsappel (Impact),

Nine Nooter (VWS)

Contact impact@arq.org
Online December 2016
Financier NCTV