Toolkit nazorg bij grof en extreem geweld

Deze toolkit helpt geüniformeerden, overheidsorganisaties en veiligheidsregio’s zich voor te bereiden op de mogelijke psychosociale gevolgen van terroristische incidenten of grof en extreem geweld. De fase voorafgaand aan, tijdens als na een incident wordt behandeld. In deze toolkit vindt u informatie, verhalen, kaders en instrumenten die helpen bij de organisatie en het (zelfstandig) uitvoeren van psychosociale hulp. De informatie is gebaseerd op de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (Impact, 2012). En deze informatie is aangevuld met praktijkervaringen uit zowel Nederland als andere Europese landen. Deze praktijkervaringen komen uit het onderzoek naar de psychosociale impact van grof en extreem geweld op hulpverleners.

Onderzoek psychosociale impact van grof en extreem geweld op hulpverleners

In het onderzoek zijn betrokkenen bij incidenten in binnen- en buitenland geïnterviewd. Hierdoor bevat de Toolkit input vanuit een grote verscheidenheid aan incidenten. Van het tramincident in Utrecht, tot de aanslagen op Luchthaven Zaventem en van het Koninginnedagdrama in Apeldoorn tot the Troubles in Noord-Ierland in de jaren ‘80-’90. Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van handvatten voor opvang en nazorg aan hulpverleners. Dat heeft geresulteerd in de Toolkit nazorg grof en extreem geweld, te vinden op www.nazorgextreemgeweld.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat hulpverlening bij een terroristische aanslag anders en moeilijker is dan bij reguliere incidenten, onder andere door een andere en ernstiger aard van de verwondingen en het moeten optreden van hulpverleners in een gevaarlijke situatie. De potentiële impact van grof en extreem geweld op hulpverleners is dan ook groot.

Dit onderzoek is in opdracht gedaan van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV). Het onderzoek is uitgevoerd door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises (ARQ) en het lectoraat Crisisbeheersing (IFV).

Voor wie 

De toolkit is bedoeld voor werkgevers en professionals die een rol spelen in de nazorg van de bij een aanslag betrokken diensten. Het gaat hierbij om medewerkers van hulpdiensten, zoals politie, ambulance, brandweer, maar ook bijvoorbeeld GHOR, Defensie en gemeenten kunnen gebruik maken van de toolkit.

Inhoud

De toolkit geeft informatie over:

  • De psychosociale gevolgen van terreur en extreem geweld
  • De voorbereiding
  • De opvang en nazorg

www.nazorgextreemgeweld.nl