Toolkit PSH na aanslagen

De afgelopen jaren is Nederland regelmatig geconfronteerd met de dreiging van terrorisme. Zo staat al enkele jaren het dreigingsniveau op substantieel, het één na hoogste niveau. Buurlanden zijn bovendien herhaaldelijk slachtoffer geworden van aanslagen. Ervaringen uit deze landen laten zien dat een goede organisatie van de nafase (ondersteuning en zorg) van groot belang is voor het (psychisch) welbevinden en gezondheid van getroffenen. In deze Toolkit leer je meer over wat het betekent om psychosociale hulpverlening na aanslagen te organiseren, met welke uitdagingen je rekening moet houden en vind je concrete instrumenten ter aanvulling op je werkzaamheden.

Waarom deze Toolkit?