Toolkit PSH na aanslagen

De afgelopen jaren is Nederland regelmatig geconfronteerd met de dreiging van terrorisme. Zo staat al enkele jaren het dreigingsniveau op substantieel, het één na hoogste niveau. Buurlanden zijn bovendien herhaaldelijk slachtoffer geworden van aanslagen. Ervaringen uit deze landen laten zien dat een goede organisatie van de nafase (ondersteuning en zorg) van groot belang is voor het (psychisch) welbevinden en gezondheid van getroffenen. In deze Toolkit leer je meer over wat het betekent om psychosociale hulpverlening na aanslagen te organiseren, met welke uitdagingen je rekening moet houden en vind je concrete instrumenten ter aanvulling op je werkzaamheden.

Deze Toolkit is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Toolkit richt zich primair op de GGD'en en haar ketenpartners die betrokken zijn bij het leveren van psychosociale hulpverlening na terrorisme. Daarnaast is de informatie veelal ook van belang voor bevolkingszorg functionarissen en gemeenten en hun ketenpartners.

Voor vragen of opmerkingen over de Toolkit kan je contact opnemen met Jurriaan Jacobs via j.jacobs@impact.arq.org.