Ondernemers

Ondernemers en financieel getroffenen van een ramp dienen niet vergeten te worden. De financiële impact van een aanslag kan heel groot zijn, op korte en lange termijn. Hiermee wordt de veerkracht van de ondernemer op de proef gesteld.

Schade als gevolg van terrorisme wordt vaak niet door de reguliere verzekeringen vergoed. Behalve concrete schade aan een bedrijfs- of winkelpand kan ook sprake zijn van inkomstenderving door een periode van gedwongen sluiting, breuken in de infrastructuur of leveranciersketen, of boycot van producten. Op langere termijn kan de toerismesector de gevolgen ervaren doordat toeristen de stad of de luchthaven gaan mijden uit angst. Ook kan het zijn dat een bedrijf in de problemen komt op het gebied van capaciteit als de aanslag een hoger ziekteverzuim tot gevolg heeft of kleine middenstanders zelf door de aanslag langere tijd niet kunnen werken.  

 

Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen deed onderzoek naar de gevolgen van de aanslagen in Maalbeek en Zaventem bij ondernemers. Zij deden dit op twee momenten: in april (een kleine maand na de aanslagen) en in juli. Er waren rond de 600 respondenten. Een aantal conclusies:

  • In april vreesde 94% van hen dat de terreur een negatieve impact zou hebben op de Belgische economie. Eén op vier gaf toen al aan nadelige gevolgen daarvan te ondervinden.
  • 75% vreesde in april voor een daling in de buitenlandse investeringen op langere termijn, door de imagoschade voor België. Vooral Brusselse ondernemers bleken bijzonder pessimistisch. Maar liefst 90% vreesde dat bedrijven zouden wegtrekken uit de hoofdstad.
  • In juli gaf Nagenoeg 70% aan geen significante hinder te hebben ondervonden van de aanslagen. 9% gaf aan vooral in de toekomst nog schade te verwachten, omdat de imagoschade met name op langere termijn voelbaar zal zijn.

De praktische en financiële zorgen kunnen voor de betrokkenen een grote stressfactor worden, wat bovendien versterkt wordt als hiervoor weinig aandacht is, vergeleken met de aandacht voor mensen die op een andere manier getroffen zijn. 

 

Problemen 

Aanbevelingen 

Op korte en lange termijn kan een aanslag financiële gevolgen hebben, met mogelijke ontslagen en/of faillissement tot gevolg. 

Erkenning en praktische hulp (financiële en juridische bijstand). 

Contact tussen de gemeente en het Rijk over hoe financieel tegemoetgekomen kan worden (zie uit België unizo). O.a. het Schadefonds en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

Uitval van personeel vanwege blijvende handicaps, verzuim etc.  

Bied nazorg en zorg dat de ondernemer ondersteund wordt in het bieden van hulp aan de werknemers. 

Persoonlijke klachten bij de ondernemers vanwege de zorgen over bovenstaande kenmerken. 

Bied specialistische hulp aan, waar nodig/mogelijk in samenwerking met branche en gespecialiseerde coaches