Tweede evaluatie van het 24/7 Loket Politie

In april 2012 is een pilot gestart met het “24/7 Loket Politie”, een onafhankelijk loket, dat een laagdrempelige plek vormt waar (oud) politieambtenaren, familierelaties, collega’s, collegiale ondersteuners, zorgprofessionals en leidinggevenden in vertrouwen en 24 uur per dag, 7 dagen in de week terechtkunnen met diverse hulpvragen.

Over de periode van december 2012 en april 2013 is een eerste evaluatie '24/7 Loket Politie' verschenen.
Waarna in juni 2014 deze tweede evaluatie is uitgevoerd door Impact.

 

Auteurs Hans te Brake, Clemy van Koningsbruggen (Arq), Marcella Pommée (Stichting Centrum ’45, partner in Arq)
Contactpersoon Hans te Brake
Gepubliceerd 2014
Financier Landelijk Programma Professionele Weerbaarheid Politie