Uitgelicht

Terugblik geslaagde Netwerkdag PSH/GOR 20 november 2018

‘Wat is goede PSH en GOR?’: het thema van de derde Netwerkdag PSH/GOR. De grote opkomst bevestigt hoe zeer het onderwerp leeft binnen het diverse PSH GOR netwerk. Zo’n 80 mensen die een rol vervullen in de psychosociale hulpverlening (PSH) of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR) kwamen bij elkaar bij het RIVM. Deelnemers werden uitgedaagd vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de vraag ‘Hoe weten we of we het goede doen?’ en gingen met elkaar in gesprek om te leren over elkaars perspectieven. De organisatie was in handen van het RIVM, GGD GHOR Nederland en Arq/Impact.

Werkomgeving bepalend voor psychische stress bij hoog-risico beroepen

Vrijdag 16 november promoveerde Juul Gouweloos – Trines, beleidsadviseur en psycholoog bij het Arq Kenniscentrum Impact, op haar onderzoek rondom het ondersteunen en identificeren van getroffenen van schokkende gebeurtenissen.

Project over psychosociale gevolgen van ingrijpende somatische aandoeningen

Het ontwikkelen en ondersteunen van kwalitatieve psychosociale hulpverlening (PSH) is het kernthema van Impact. In 2013 is de Quality of Psychosocial Care (QPC) toolkit ontwikkeld voor getroffenen na grootschalige calamiteiten, in samenwerking met GGD Amsterdam. De QPC beschrijft de kwaliteitskenmerken van PSH en bevat een vragenlijst waarmee de kwaliteit hiervan gemeten kan worden. Ondersteund door het Zorginstituut Nederland en in samenwerking met Nivel, UMCU, Dio Design en Spierziekten Nederland, is Impact gestart met een vergelijkbaar traject: de psychosociale gevolgen van ingrijpende somatische aandoeningen. Het project is gericht op mensen met Spinale Musculaire Atrofie (SMA), een chronische neuromusculaire aandoening.

Impact/IVP in Netwerk Weerbaar Bestuur

De laatste jaren is er een lichte stijging slachtofferschap van agressie en geweld onder politieke ambtsdragers zichtbaar. Dit blijkt uit het onderzoek Monitor Agressie en Geweld openbaar bestuur 2018. Drie op de tien politieke ambtsdragers bij waterschappen, provincies en gemeenten hebben uit hoofde van hun functie te maken gehad met agressie of geweld. Vooral bij gemeenten is het slachtofferschap gestegen en dan voornamelijk bij raadsleden en wethouders. Agressieve en intimiderende uitingen via sociale media nemen ook verder toe. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers hierin ondersteuning te bieden. Dat heeft geholpen, maar is nog niet genoeg. Daarom is afgelopen zomer het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht, onder leiding van het ministerie van BZK. Een van de partners in dit netwerk is Arq Psychotrauma Expert Groep, vertegenwoordigd door Impact/IVP.

Start project ‘Communicatie in de Nafase’

In opdracht van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg is een project gestart om praktische handreikingen en onderwijsmiddelen te ontwikkelen die door communicatiefunctionarissen gebruikt kunnen worden in de voorbereiding op of uitvoering van de nafase van een crisis. De uitvoering van dit project ‘Communicatie in de nafase’ is ingezet als een samenwerking tussen verschillende onderdelen van het IFV, Impact en Crisisinterventiedienst (Ina Strating). Vanuit deze kerngroep worden andere actoren en belanghebbenden betrokken, zoals het Expertteam nafase, getroffenen, de vakgroep en coördinatoren crisiscommunicatie, GGD GHOR Nederland, RIVM, Slachtofferhulp etc.

Ontmoet Impact op de Netwerkdag Nafase, 7 december in Utrecht

Op 7 december organiseert IFV de ‘Netwerkdag Nafase’ voor iedereen die vanuit Bevolkingszorg, gemeenten, GHOR en GGD of als ketenpartner van deze organisaties een rol heeft in de planvorming en uitvoering rond de nafase van een crisis. Impact is daarbij in drie workshops vertegenwoordigd, vanuit verschillende mooie samenwerkingen die momenteel lopen.

Netwerkdag 20 november - 'Goede PSH en GOR: Van draaiboek tot dilemma’s'

Wat is ‘goede’ PSH’? Wanneer is GOR ‘goed’? Richtlijnen, handreikingen en evaluatiemethoden proberen er de vinger op te leggen, maar bieden lang niet altijd een uitweg uit de talrijke dilemma’s en vragen waar je bij incidenten voor komt te staan. Tijdens de derde netwerkdag PSH/GOR op dinsdag 20 november, georganiseerd door RIVM, GGD GHOR Nederland en Arq/Impact, wordt in presentaties en in dialoog en discussie vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar die vraag: ‘Hoe weten we of we het goede doen?’ Deze dag is bedoeld voor GGD professionals met een rol in psychosociale hulpverlening (PSH) en/of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR). Voor aanmelden en meer informatie kunt u hier verder lezen.

Geslaagd seminar PSH na terroristische aanslagen 27 september

‘Een terroristische aanslag is een ramp net als andere rampen’. Dit was een van de stellingen die werden voorgelegd aan de deelnemers van het Seminar PSH na terroristische aanslagen. Net als bij de andere stellingen, liepen de antwoorden uiteen. ‘Elke ramp heeft zijn eigenheden, terrorisme is niet ‘specialer’ dan een andere ramp’ vond een deel van de deelnemers. Een ander deel zag juist wel een aantal specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld de menselijke opzet erachter en de politieke lading die het daardoor krijgt. Weer anderen zagen een aanslag meer als geweldsincident dan als ramp; een aanslag heeft daardoor een specifieke juridische component. Voor elke invalshoek is iets te zeggen en de verschillende thema’s en perspectieven kwamen de hele dag door terug.

Pages