Uitgelicht

Ontmoet Impact op de Netwerkdag Nafase, 7 december in Utrecht

Op 7 december organiseert IFV de ‘Netwerkdag Nafase’ voor iedereen die vanuit Bevolkingszorg, gemeenten, GHOR en GGD of als ketenpartner van deze organisaties een rol heeft in de planvorming en uitvoering rond de nafase van een crisis. Impact is daarbij in drie workshops vertegenwoordigd, vanuit verschillende mooie samenwerkingen die momenteel lopen.

Netwerkdag 20 november - 'Goede PSH en GOR: Van draaiboek tot dilemma’s'

Wat is ‘goede’ PSH’? Wanneer is GOR ‘goed’? Richtlijnen, handreikingen en evaluatiemethoden proberen er de vinger op te leggen, maar bieden lang niet altijd een uitweg uit de talrijke dilemma’s en vragen waar je bij incidenten voor komt te staan. Tijdens de derde netwerkdag PSH/GOR op dinsdag 20 november, georganiseerd door RIVM, GGD GHOR Nederland en Arq/Impact, wordt in presentaties en in dialoog en discussie vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar die vraag: ‘Hoe weten we of we het goede doen?’ Deze dag is bedoeld voor GGD professionals met een rol in psychosociale hulpverlening (PSH) en/of gezondheidsonderzoek na rampen (GOR). Voor aanmelden en meer informatie kunt u hier verder lezen.

Geslaagd seminar PSH na terroristische aanslagen 27 september

‘Een terroristische aanslag is een ramp net als andere rampen’. Dit was een van de stellingen die werden voorgelegd aan de deelnemers van het Seminar PSH na terroristische aanslagen. Net als bij de andere stellingen, liepen de antwoorden uiteen. ‘Elke ramp heeft zijn eigenheden, terrorisme is niet ‘specialer’ dan een andere ramp’ vond een deel van de deelnemers. Een ander deel zag juist wel een aantal specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld de menselijke opzet erachter en de politieke lading die het daardoor krijgt. Weer anderen zagen een aanslag meer als geweldsincident dan als ramp; een aanslag heeft daardoor een specifieke juridische component. Voor elke invalshoek is iets te zeggen en de verschillende thema’s en perspectieven kwamen de hele dag door terug.