Uitgelicht

ARQ-onderzoek Dutchbat III: 25 jaar na missie ervaart kwart veteranen ernstige stressklachten

Vandaag overhandigt prof. dr. Miranda Olff namens ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum het onderzoek Focus op Dutchbat II, onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering aan de minister van Defensie. Uit het onderzoek blijkt dat de impact van de missie na 25 jaar nog groot is op de Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.

De impact van bedreiging en beveiliging op publieke ambtsdragers

Ons onderzoek naar de psychosociale effecten van bedreiging en beveiliging heeft dit rapport voortgebracht. Wat duidelijk naar voren komt is dat bedreiging en veiligheidsmaatregelen significante gevolgen hebben voor het psychosociaal welzijn van bedreigde personen en hun naasten. Opvallend is dat belemmeringen rondom informatievoorziening en communicatie in het proces van bewaken en beveiligen een bijkomende bron van stress blijkt te zijn. “Ik heb geen trauma opgelopen van de bedreiging maar wel van alles wat er daarna in het proces van beveiliging misging.” 

Michel Dückers benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Crises, veiligheid en gezondheid’

Vanaf vandaag bekleedt Michel Dückers (1979) de bijzondere leerstoel ‘Crises, veiligheid en gezondheid’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.