Uitgelicht

Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de gemeenschappelijke GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheids-monitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS).

Toolkit nazorg grof en extreem geweld beschikbaar

Handvatten en richtlijnen beschikbaar voor werkgevers en professionals die een rol spelen in de nazorg van de bij een aanslag betrokken organisaties.