Uitgelicht

Terugblik netwerkdag 2021: door crisis verbonden

Hoe gaan de GGD'en zich ontwikkelen en wat betekent dat voor psychosociale hulpverlening (PSH) en gezondheidsonderzoek na rampen (GOR)? Bij die vraag stonden de deelnemers aan onze netwerkdag op 25 november stil. De netwerkdag – die we jaarlijks samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland organiseren – stond dit jaar in het teken van verandering en verbinding. 

Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de gemeenschappelijke GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheids-monitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS).

Toolkit nazorg grof en extreem geweld beschikbaar

Handvatten en richtlijnen beschikbaar voor werkgevers en professionals die een rol spelen in de nazorg van de bij een aanslag betrokken organisaties.