Uitgelicht

De oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft grote maatschappelijke impact. Zowel in de regio van Oekraïne als in Nederland. ARQ deelt haar kennis rondom psychosociale ondersteuning op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen. Zo heeft ARQ een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden. We ontwikkelen daarnaast materiaal voor publiek en professionals. Kijk voor meer informatie en folders op de speciale pagina over de oorlog in Oekraïne.

 

Terugblik netwerkdag 2021: door crisis verbonden

Hoe gaan de GGD'en zich ontwikkelen en wat betekent dat voor psychosociale hulpverlening (PSH) en gezondheidsonderzoek na rampen (GOR)? Bij die vraag stonden de deelnemers aan onze netwerkdag op 25 november stil. De netwerkdag – die we jaarlijks samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland organiseren – stond dit jaar in het teken van verandering en verbinding. 

Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de gemeenschappelijke GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheids-monitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS).

Toolkit nazorg grof en extreem geweld beschikbaar

Handvatten en richtlijnen beschikbaar voor werkgevers en professionals die een rol spelen in de nazorg van de bij een aanslag betrokken organisaties.

ARQ-onderzoek Dutchbat III: 25 jaar na missie ervaart kwart veteranen ernstige stressklachten

Vandaag overhandigt prof. dr. Miranda Olff namens ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum het onderzoek Focus op Dutchbat II, onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering aan de minister van Defensie. Uit het onderzoek blijkt dat de impact van de missie na 25 jaar nog groot is op de Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.

De impact van bedreiging en beveiliging op publieke ambtsdragers

Ons onderzoek naar de psychosociale effecten van bedreiging en beveiliging heeft dit rapport voortgebracht. Wat duidelijk naar voren komt is dat bedreiging en veiligheidsmaatregelen significante gevolgen hebben voor het psychosociaal welzijn van bedreigde personen en hun naasten. Opvallend is dat belemmeringen rondom informatievoorziening en communicatie in het proces van bewaken en beveiligen een bijkomende bron van stress blijkt te zijn. “Ik heb geen trauma opgelopen van de bedreiging maar wel van alles wat er daarna in het proces van beveiliging misging.” 

Michel Dückers benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Crises, veiligheid en gezondheid’

Vanaf vandaag bekleedt Michel Dückers (1979) de bijzondere leerstoel ‘Crises, veiligheid en gezondheid’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Live webinar donderdag 5 november: Psychosociaal welbevinden tijdens de coronacrisis – Schrijf je nu in! (alternatief voor de jaarlijkse Netwerkdag PSH-GOR)

De coronapandemie houdt Nederland sinds begin van het jaar in zijn greep. Niet alleen wordt de fysieke gezondheid bedreigd door het virus, door de beperkende maatregelen, economische verliezen, sociale afstand en onzekerheid over de duur en gevolgen van de situatie staat ook ons mentale welbevinden onder druk.

Pages