Veerkracht en vertrouwen

In opdracht van ZonMw is een inventarisatie geschreven over de psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen om de ondersteuning te optimaliseren.
De inventarisatie is tot stand gekomenop basis van bevindingen uit interviews met key-stakeholders, schriftelijke vragenlijsten bij ketenpartners en andere sleutelorganisaties. Daarnaast is er gebruik gemaakt van recente kennissyntheses, beleids- en kennisdocumenten inclusier de PSH richtlijnen. Bij zorgverleners, onderwijs, gemeenten, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en beleidsmakers is vraag naar een overzicht van het aanbod in PSH.

Auteurs Dr. Annelieke Drogendijk, Dr. Trudy Mooren, Drs. Petra Pannekoek, Dr. Simone de la Rie, Marieke Schouten MPH, Suzan Soydas MSc
Contactpersoon Dr. Annelieke Drogendijk
Gepubliceerd mei 2016
Financier ZonMw