Wat doet Impact?

Stelt u zich voor

Tijdens een file rijdt een vrachtwagen met hoge snelheid in op stilstaande auto’s. Veel mensen zitten bekneld en moeten worden bevrijd. Een vliegtuig stort neer, sommige mensen overleven de ramp, maar een groot aantal mensen verliest het leven. Er ontploft een bom op het Leidseplein in Amsterdam, er zijn tientallen doden en gewonden. In de chaos en paniek raken mensen elkaar kwijt.

 

Soms gebeurt het toch

Dit zijn scenario’s die ver weg lijken. Sterker nog, in ons dagelijks leven staan we er eigenlijk nooit bij stil. Toch zijn ook dit soort rampen en crises geen uitzondering in Nederland. Hoe professionals, organisaties en overheden in dit soort situaties reageren is belangrijk. Tot op zekere hoogte bepaalt dit namelijk de nasleep van zo’n gebeurtenis voor zowel maatschappij en individuen. Dit is waar ARQ Kenniscentrun Impact van Rampen en Crises betrokken wordt. ARQ Kenniscentrum Impact staat voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van laagdrempelige psychosociale hulp na schokkende gebeurtenissen, ter ondersteuning van de eigen veerkracht van individuen én maatschappij.

 

Sinds 2002

Sinds 2002 hebben wij veel kennis en expertise opgebouwd over de effecten van schokkende gebeurtenissen en het organiseren van passende opvang bij rampen en crisis. Niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Steeds meer is het besef gekomen dat rampen en crisis complexe en langdurige gevolgen kunnen hebben. Zo weten wij dat de meeste mensen zelfredzaam en veerkrachtig genoeg zijn om zelfstandig om te gaan met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Een goed georganiseerde en laagdrempelige psychosociale ondersteuning versterkt dan de natuurlijke zelfredzaamheid en veerkracht van getroffenen.

 

Kennis ontwikkelen en delen

De kern van ARQ Kenniscentrum Impact is kennisontwikkeling en kennisdeling. Daarbij zitten we ‘dicht op het veld’: we kijken welke behoeften en vragen er zijn en van welke ervaringen we kunnen leren.  We zoeken steeds de verbinding, zoeken aansluiting bij netwerken of creëren die waar ze er nog niet zijn. De kennis over kwalitatief hoogwaardige psychosociale hulp die we zo verzamelen en ontwikkelen, maken we in de vorm van richtlijnen, handreikingen of checklists beschikbaar voor organisaties die een taak hebben in de nazorg aan getroffenen of aan professionals.

 

Kennis toepassen

Overheden, GGD’en, geüniformeerden en vrijwilligers kennen ons bovendien als  betrouwbare, bereikbare en professionele sparring partner bij vragen of dilemma’s voor, tijdens en na een crisis. Ook denken we regelmatig mee bij het opstellen van informatie voor getroffenen, brieven of nazorgplannen. Dankzij de inbedding van ARQ Kenniscentrum Impact in ARQ Nationaal Psychotrauma Cenrum en het uitgebreide netwerk daarbuiten hebben we altijd snel passende expertise bij de hand rond complexe en specifieke vraagstukken.

Het werk dat wij doen is divers, maar richt zich altijd op het ondersteunen en verbeteren van psychosociale hulp. Zowel nationaal als internationaal. Hebt u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te kijken waar we u kunnen ondersteunen. Zo kunnen we samenwerken aan een veilige en gezonde samenleving.