Wera van Hoof

beleidsadviseur

Wera van Hoof werkt sinds 2017 bij Impact. Met een achtergrond in de psychologie zet zij zich als beleidsadviseur in op het gebied van psychosociale hulpverlening in de publieke gezondheidzorg. Zij faciliteert organisaties, zoals GGD’en, die nazorg bieden bij rampen en andere crises. Die advisering en ondersteuning kan betrekking hebben op zowel de voorbereiding als de uitvoering (acuut en in de nafase). Ze vindt het een interessant veld, vanwege de veelzijdige casuïstiek en het grote aantal partijen dat erbij betrokken is. Een beleidsterrein dat permanent in ontwikkeling is.

Daarnaast zet zij zich in voor meer bewustwording over de psychosociale impact van bedreigingen bij personen met een publieke functie. “De uitdaging is om de ondersteuning voor deze personen zo goed mogelijk te organiseren!”

+31(0)20 6601901
w.van.hoof@impact.arq.org