Publicaties

De media hebben aandacht voor de evidence-based richtlijn die ARQ ontwikkelt voor de psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. Zorgvisie Magazine, TvZ Magazine en V&VN Magazine interviewden hiertoe verschillende beleidsonderzoekers die de richtlijn schrijven in samenwerking met een groot aantal partners in de zorg. 

 

TvZ Magazine

In 6 zorgorganisaties voerden we een quickscan, een klein onderzoek, uit naar de ondersteuningsbehoeften van verpleegkundigen en verzorgenden tijdens de coronapandemie. TvZ publiceerde een artikel hierover. Hechte teamvorming is de belangrijkste bron van ondersteuning voor verpleegkundigen en verzorgenden, bleek uit de gevoerde gesprekken. In een infographic zijn op begrijpelijke en praktische wijze de handvatten verpakt die voortkwamen uit deze gesprekken. Download en bekijk hem hieronder.
 

Download: infographic 'Hoe blijf je op de been in drukke tijden?' 
 
 

 

De meeste uitdagingen of problemen blijken in het team zelf te kunnen worden opgelost. De infographic laat zien hoe collega’s binnen een hecht team elkaar kunnen ondersteunen en wanneer andere hulp gewenst is. Ook biedt de infographic een checklist voor verpleegkundigen zelf én worden de ‘basisaspecten’ in beeld gebracht waarin het management een rol heeft: waardering, gezonde roosters en tijdige hulp. De infographic vormt een tussenstap op weg naar de ontwikkeling van de landelijke richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals.

 

Zorgvisie Magazine

Wat maakt de nafase van de coronacrisis moeilijk? Caroline Six, directeur van ARQ, geeft antwoord op deze vraag in een artikel van Zorgvisie. Wat het moeilijk maakt is allereerst dat de nafase ineens weer een acute fase werd, maar ook de berg aan inhaalzorg en personeel dat op zijn tandvlees loopt spelen een grote rol. Als zorgmedewerker sta je bovendien al een lange tijd onder druk, waardoor je balans chronisch is uitgedaagd en je je vermoeid voelt.

De meeste zorgverleners zijn gelukkig veerkrachtig en komen er bovenop. Voor een kleine groep is dat moeilijker, omdat zij hard of harder getroffen zijn. Als leidinggevende kun je je team dan het beste opvangen door erkenning te geven voor wat ze hebben meegemaakt, maar ook door te zorgen voor goede roosters, een heldere taakverdeling en door te luisteren naar wat er leeft op de werkvloer. Daarnaast is het belangrijk dat de collega’s het goed met elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen opvangen. Veel zorgverleners halen namelijk energie uit het contact met collega’s en een fijn team.

Het artikel is geschreven door Sterre ten Houte de Lange en leest u online of in Zorgvisie Magazine, in de editie van juli 2021.

 

V&VN Magazine

Onze beleidsadviseur en -onderzoeker, Hans te Brake, deed een interview met de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. Daarin vertelde hij waar de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden over gaat, waarbij ook de te ontwikkelen richtlijn voor zorgprofessionals aan de orde kwam. Waarom is deze richtlijn belangrijk voor verzorgenden en verpleegkundigen en wat zijn onze aanbevelingen? U leest het in het artikel.