Uitgelicht

De oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft grote maatschappelijke impact. Zowel in de regio van Oekraïne als in Nederland. ARQ deelt haar kennis rondom psychosociale ondersteuning op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen. Zo heeft ARQ een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden. We ontwikkelen daarnaast materiaal voor publiek en professionals. Kijk voor meer informatie en folders op de speciale pagina over de oorlog in Oekraïne.

 

Terugblik netwerkdag 2021: door crisis verbonden

Hoe gaan de GGD'en zich ontwikkelen en wat betekent dat voor psychosociale hulpverlening (PSH) en gezondheidsonderzoek na rampen (GOR)? Bij die vraag stonden de deelnemers aan onze netwerkdag op 25 november stil. De netwerkdag – die we jaarlijks samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland organiseren – stond dit jaar in het teken van verandering en verbinding. 

Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de gemeenschappelijke GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheids-monitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS).

Toolkit nazorg grof en extreem geweld beschikbaar

Handvatten en richtlijnen beschikbaar voor werkgevers en professionals die een rol spelen in de nazorg van de bij een aanslag betrokken organisaties.

Onze missie

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises biedt advies en ondersteuning aan diverse organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crises, of andere schokkende gebeurtenissen. De missie van Impact is het bevorderen van hoge kwaliteit en adequaat georganiseerde psychosociale zorg.
 

Tijdschrift


Magazine over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen, uitgegeven door ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. 

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld.

Meer informatie over dit tijdschrift

 

 

Onze nieuwsbrief


Impact publiceert ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Wilt u zich abonneren klik dan op de aanmeldbutton

Aanmelden nieuwsbrief