Psychosociale ondersteuning in coronatijd

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft in opdracht van het Ministerie van VWS in samenwerking met het RIVM het Steunpunt Coronazorgen opgezet (lees meer in het nieuwsitem). Al ruim een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Het Steunpunt Coronazorgen is er voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander, zie www.steunpuntcoronazorgen.nl.

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises heeft een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden over psychosociale aspecten bij rampen en crises. In goede samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), NIVEL en GGD GHOR Nederland ontwikkelen we kennis over en beleid op psychosociale ondersteuning bij de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). We doen dit zo veel mogelijk behoefte-gericht.

Hieronder meer informatie, gesplitst naar publiek of professional. Actuele kennis vind je op het Steunpunt Coronazorgen.

De uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd hebben grote maatschappelijke impact. De consequenties zijn merkbaar op veel verschillende terreinen; de enorme belasting op zorgsysteem en individuele zorgverleners, de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen, de maatschappelijke onrust vanwege angst om ziek te worden, de psychosociale effecten van isolatie of quarantaine, de sluiting van de scholen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De uitbraak zal ook niet van de ene op de andere dag bestreden zijn, en ook de consequenties zullen nog lang na de uitbraak voelbaar blijven. 

We ontwikkelen materiaal voor publiek en voor professionals. Vanwege de veranderende situatie zal de informatie vernieuwd worden bij nieuwe inzichten.

   Ga naar informatie voor publiek

 

Ga naar informatie voor professionals

 

Bent u een professional op zoek naar meer informatie of heeft u vragen? Laat het ons weten! U kunt mailen naar impact@arq.org