Informatie over psychosociale aspecten bij COVID-19

ARQ Kenniscentrum Impact heeft een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden over psychosociale aspecten bij rampen en crises. In goede samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), NIVEL en GGD GHOR Nederland ontwikkelen we kennis over psychosociale aspecten bij de uitbraak van COVID-19. Op deze pagina vind u daarover de laatste informatie.

De uitbraak met het Coronavirus en alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd hebben grote maatschappelijke impact. De consequenties zijn nu al merkbaar op veel verschillende terreinen; de enorme belasting op zorgsysteem en individuele zorgverleners, de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen, de maatschappelijke onrust vanwege angst om ziek te worden, de psychosociale effecten van isolatie of quarantaine, de sluiting van de scholen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De uitbraak zal ook niet van de ene op de andere dag bestreden zijn, en ook de consequenties zullen nog lang na de uitbraak voelbaar blijven. Op deze webpagina delen we informatie met betrekking tot psychosociale aspecten en COVID-19 voor publiek en professionals.

 

Informatie voor publiek

 1. Er zijn twee folders beschikbaar over omgaan met stressreacties:
  1.  Voor mensen die in isolatie of quarantaine zitten: deze folder is bedoeld voor mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.
  2.  Tijdens sociale onthouding: deze folder is voor iedereen bedoeld die vanwege de maatregelen in Nederland minder sociale contacten heeft.
 2. Informatie voor mensen met PTSS: deze folder is ontwikkeld door onze collega's van ARQ Centrum'45. 
 3. Informatie voor werkgevers over het ondersteunen van medewerkers: deze folder is bedoeld voor leidinggevenden en werkgevers met informatie en handelingsperspectief om grip te houden op de situatie.

De folders zijn ook te downloaden aan de rechterkant van deze pagina (er is een printversie en een webversie). Vanwege de veranderende situatie zullen de documenten vernieuwd worden bij nieuwe inzichten.

 

Informatie voor professionals

Voor professionals is veel informatie beschikbaar. Werkt u bij een GGD? Er is veel informatie voor GGD'en over de PSH-inzet op GGDGHOR Kennisnet, de groep PSH.

 1.  Informatiebladen over doelgroepen:
  1.  Informatie over isolatie en quarantaine
  2.  Informatie over ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen
 2.  Informatie voor hulpverleners (nog in ontwikkeling)
 3.  Informatie over jeugd, gezin en school (nog in ontwikkeling)

De documenten zijn ook te downloaden aan de rechterkant van deze pagina. Vanwege de veranderende situatie zullen de documenten vernieuwd worden bij nieuwe inzichten.

 

Landelijk coördinatieteam

Om landelijke informatiestromen te structuren is het PSH-GOR coördinatieteam in het leven geroepen. Deelnemende partijen zijn het cGM/RIVM, GGD GHOR Nederland, ARQ en NIVEL. Het doel is informatie over wat speelt, over risico's, behoeften en ondersteuningsbehoeften van burgers, GGD en partners, afkomstig uit regionale en nationale kanalen, op te halen en samen te brengen. Eigenlijk komt het er op neer dat we een soort doorlopende RNA zullen uitvoeren, waarvan we de resultaten steeds zullen delen met de GGD’en. Meer informatie hierover leest u in de nieuwsbrief.

 

Bent u een professional op zoek naar meer informatie hierover of heeft u vragen? Laat het ons weten! U kunt mailen naar impact@arq.org